Kategorier
bibliotek Författarförbundet nyheter

Rusta biblioteken!

BiS är glada att Sveriges författarförbund uppmärksammar bibliotekens prekära situation och tar avstånd från privatiseringar och nedskärningar. Vi ansluter oss till deras kampanj för satsningar på en likvärdig biblioteksservice över hela landet och skolbibliotek till varje elev!

BiS styrelse

Biblioteksdöden – en skam för Sverige!

Biblioteken är levande samlingsplatser för kunskap och bildning. Ändå sviktar förståelsen för deras betydelse och potential. På många håll utvecklas inte biblioteken, utan läggs ned. Sedan 1995 har mer än en fjärdedel av landets folkbibliotek och filialer försvunnit, och nedläggningarna fortsätter i oförminskad takt.

För att slippa ta ansvar vill en del kommuner privatisera. Men offentliga bibliotek har en nyckelroll att både försvara och utveckla det öppna samhället, i synnerhet när omvärlden hastigt förändras, människor blir osäkra om framtiden och kunskaper hotas av förfalskad information. Därför tar Sveriges Författarförbund 2020 initiativ till en bibliotekskampanj som kommer att avslutas under Bok & Bibliotek i Göteborg. Vi inbjuder alla att delta.

• Skapa likvärdiga bibliotek.

I Sverige ska alla ha tillgång till innehållsrika bibliotek med generösa öppettider och kunniga bibliotekarier där litteraturen står i centrum. Eftersom bibliotekens betydelse kommer att öka behöver de garanteras växande resurser för inköp, förmedling och läsfrämjande arbete. Över hela landet ska biblioteken vara kunskapssamhällets offentliga samlingspunkt, och bejaka människors olika erfarenheter, språk och kunskapsnivåer. För att tillgängliggöra hela det svenska litterära kulturarvet bör staten ta initiativ till ett digitalt nationalbibliotek som är öppet för alla.

• En skola, ett bibliotek.

Alla elever ska ha daglig tillgång till ett skolbibliotek med för ändamålet utbildad personal. Skolbibliotek är en pedagogisk resurs för hela skolan och förbättrar studieresultaten för eleverna. Ändå letar kommuner kryphål för att undvika skollagens krav. Detta kan inte få fortsätta. Läsning är bildningens grundfundament. Litteraturen ger unga människor förmåga att förstå komplicerade sammanhang, bearbeta svåra framtidsfrågor och forma egna livsåskådningar.

• Biblioteken – den femte statsmakten.

Biblioteken tillhör demokratins infrastruktur. De gör mänsklighetens gemensamma minnen och erfarenheter tillgängliga för alla. I biblioteken samlas alla ord och språk som behövs för vårt tänkande, för att ifrågasätta och förstå. Biblioteken är inte ämnade för privat företagande. Det är kommuner, regioner och stat som ska axla ansvaret. Det är hög tid att rusta biblioteken till att bli allmänhetens bro in i framtiden, till en mer sammanlänkad, kunskapsintensiv och kreativ värld.

Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget!

Kategorier
Författarförbundet nationell biblioteksstrategi

Sveriges Författarförbund engagerar sig i biblioteksdebatten

Gunnar Ardelius. Foto Cato Lein.
Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius. Foto Cato Lein.

Sveriges Författarförbund har varit aktiva i biblioteksdebatten på sistone. Förra veckan kommenterade förbundets ordförande Gunnar Ardelius privatiseringar av folkbibliotek i ett debattinlägg. Den här veckan utkommer de med en kritisk kommentar till KB:s arbete med Nationell Biblioteksstrategi och rapporten Den femte statsmakten.

 

Författarförbundet lyfter frågor om bland annat litteraturens roll på biblioteken, men även mycket mer:

I skrivelsen för vi allvarliga resonemang som speglar barn och ungas läsning, minoritetsspråken ställning, bibliotekens demokratiska uppdrag, digital läsning i relation till fysisk bok och resonerar om läsare och icke läsare, folkbibliotekens folkbildande uppdrag, arbetsplatsbiblioteken. Gapet mellan de som läser läsare och icke läsaren tornar upp sig som en klassfråga. Biblioteken kan göra mycket mer och samarbeta bättre. Regionbiblioteken kan ges mer stringenta uppdrag. Och författarna, översättarna och dramatikerna kan involveras mer som en tillgång i bibliotekens arbete.

Länkar:

Författarförbundet kritiserar regeringens utredning: ”Sagotanten behövs mer än någonsin”

Författarförbundets synpunkter på Nationell Biblioteksstrategi

Debattinlägg från Sveriges Författarförbund: ”Privatisera inte folkbiblioteken”

Tobias Willstedt

Kategorier
Författarförbundet

Författarpenningen i vågskålen

”Varför vill kulturministern urholka värdet av boklånen”, undrar 17 författare i ett upprop idag i Svenska dagbladet (ännu ej på nätet)?
Det handlar om den pågående förhandlingen om författarpennningen (biblioteksersättningen) som är grundbulten i det informella avtal mellan staten-kommunerna och författarna. Författarna kräver att ersättningen ska indexregleras, avgiften 132 öre per boklån har minskat i reella tal under hela 2000-talet. Kulturministern vägrar att höja ersättningen på en treårsbasis.
Tack vare avtalet finns i Sverige inte den konflikt med författare, översättare och illustratörer som inte vill låta biblioteken låna ut sina böcker gratis, som finns i andra EU-länder.
Men med en kulturminister som verkar ointresserad av både kultur och bibliotek (hon har dessutom prickats två gånger i konstitutionsutskottet för att hon lagt sig i SR:s public servicefunktion), så verkar frågan om biblioteksersättningen svårlöst. En regering som prioriterar skattelättnader framför allt annat är ju i högsta grad kulturfientlig.
Mats Myrstener

Kategorier
boktips Författarförbundet

Återutgivning "déja vu"

Författarförbundets publiceringstjänst Dejavu återutger gamla titlar. Först i raden blir Lena Kallenbergs roman I krig och kärlek från 2001, och Torbjörn Lundgrens Det skrivna ordets tystnad (1993). Släpps på releaseparty i Stockholm 25 mars.
Lena Kallenberg har också skrivit den prisbelönta Apelsinflickan, om prostitution i Stockholm på 1800-talet, och den roliga arbetsplatsskildringen Coola krogen. Men det vet ni säkert?
Mats Myrstener