BiS årsmöte 2023

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte.

Var & när? Lördagen den 11 mars 2023 kl. 10–16. Plats: Maria Bangata 11, Stockholm.

Tid: Lördagen den 11 mars 2023 kl. 10–16.

Plats: Maria Bangata 11, Stockholm.
Man kan gå in från Rosenlundsgatan eller Ringvägen, vid Maria skola, mitt emot Tantolunden.

Program

Kl. 10–12: Årsmötesförhandlingar, öppna för BiS medlemmar

12–13: Lunch

13–14.30: Diskussion: ”Ett halvår efter valet – vad är läget i biblioteks- och kulturpolitiken just nu?” Även icke medlemmar är välkomna!

14.30–16 Fortsatta årsmötesförhandlingar 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet och skickas till foreningenbis@gmail.com.

Anmäl deltagande till Christian Forsell, christian_forsell@telia.com.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Dagordning för årsmötet

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022
 5. Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
 6. Frågan för ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
 7. Tidskriften bis, inkl. beslut kring digitalisering och framtida publiceringsform
 8. Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS webbplats
 9. Solidaritetsfonden
 10. Verksamhetsplan för 2023
 11. Fastställande av budget för 2023
 12. Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2024
 13. Ajournering för diskussion: ”Ett halvår efter valet – vad är läget i biblioteks- och kulturpolitiken just nu?”
 14. Årsmötesförhandlingarna återupptas
 15. Mötet avslutas

Engagera dig i styrelsen!

Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du intresserad eller nyfiken på vad det innebär, kontakta valberedningen: Tobias Willstedt tobiaswillstedt@gmail.com eller Ida Holmlund idaholmlund@yahoo.se