Styrelse 2023

Christian Forsell

Jag är i nuläget kassör i BiS. Folkbibliotekarie som arbetar med inköp, e-böcker och e-tjänster. Debatterar gärna vad biblioteken köper in och inte köper in och anser att likvärdigt tillgång till kunskap och information oavsett var man bor i Sverige är en av bibliotekens viktigaste frågor. Tycker att staten måste ta större ansvar för säkra tillgången till medier oavsett form. Att bibliotek idag nekas köpa in litteratur bara för att den är digital eller att förlag sätter orealistiska priser för en nedladdning är ett stort kommande demokratiproblem. 

Lena Lundgren

Jag har varit med i BiS, mer eller mindre aktivt, sedan 1969. Min yrkesmässiga huvudinriktning har varit barnbibliotek på lokal, regional och nationell nivå och jag tog initiativ till den nya målsättningen för barnbiblioteken, kallad “På barns och ungdomars villkor”. Inom BiS har jag arbetat även med bibliotekens målsättningsfrågor i övrigt, skärpningar av bibliotekslagen, den nationella biblioteksstrategin och mediefrågor. Jag har varit involverad i flera av BiS internationella projekt, framförallt i Sydafrika och Västsahara. 

Sofia Berg

Jag jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarie på folkbibliotek i Malmö men har innan arbetat på skolbibliotek inom grundskolan. Två områden som särskilt intresserar mig inom biblioteksfältet är bibliotekens demokratiska uppdrag och bibliotekarierollen som profession. Som många andra bibliotekarier är jag särskilt engagerad i den litteratur- och kulturfrämjande delen av mitt arbete.

Lovisa Sagnell

är utbildad bibliotekarie och litteraturvetare som arbetar som skolbibliotekarie i Stockholm. Engagemanget för BiS bottnar i en stark längtan efter samhörighet och en frustration över hur en så viktig verksamhet som bibliotekens många gånger kringskärs och underskattas. Engagemanget kommer sig också av ett starkt intresse för barn och ungas rätt till litteratur, kultur och kunskap. Lovisa skulle vilja samla fler unga, nya bibliotekarier under BiS flagg för att kunna diskutera och utbyta erfarenheter inom detta breda yrke och fält. 

Emma Karlsson

arbetar som bibliotekarie på folkbibliotek i Lund (som barnbibliotekarie men också i arbetsgrupper för hbtqi-frågor och programverksamhet för vuxna). Är litteraturvetare i grunden. Tycker det är viktigt att det finns en socialistisk röst i biblioteksdebatten! 

Soledad Cartagena

Jag har arbetat i många år som skolbibliotekarie på gymnasiet och på folkbibliotek i Göteborg, Stockholm och Kungsbacka. Nu arbetar jag som skolbibliotekarie på Komvux i Malmö. För mig har bibliotek betytt mycket, privat och yrkesmässigt. Biblioteket har gjort mig till den tänkande och reflekterande människa jag är idag. Det var också skolbibliotekarien som fick mig att bli den litteraturälskare jag är. Nu mer än någonsin måste vi värna om bibliotekens demokratiska uppdrag där alla är välkomna. Oavsett klass, kön, etnicitet, funktionsförmåga och sexualitet. 

Moa Stockstad

Moa Stockstad arbetar som bibliotekarie på högskolebibliotek i Stockholm, med särskilt fokus på tillgänglighetsfrågor. Ser BiS som en viktig plattform för att föra en politisk diskussion och aktivitet kring bibliotekens demokratiska uppdrag och hur vi som bibliotekspersonal kan navigera i en tid då tidigare självklarheter ifrågasätts.