Kommande nummer

Vill du skriva i tidskriften? Kontakta oss eller maila in ditt bidrag till föreningen – tidskriftenbis[at]gmail.com

2020:01

Nästa nummer av bis har tema Aktivism! och utkommer den 2 april 2020. Redaktionen välkomnar varmt bidrag i text och bild, både på temat och utanför. Senast den 17 februari 2020 behöver vi ditt bidrag, som mejlas till tidskriftenbis@gmail.com. Vi hörs!

2020:02

Manusstopp 15 maj. I brevlådan 22 juni.

2020:03

Manusstopp 17 augusti. I brevlådan 21 september.

2020:04

Manusstopp 9 november. I brevlådan 18 december.