Kommande nummer

Vill du skriva i tidskriften? Kontakta oss eller maila in ditt bidrag till föreningen – tidskriftenbis[at]gmail.com

2019:03

Utkommer den 24 september. Skicka ditt bidrag till oss senast den 16 augusti.

2019:04 Jubileumsnummer – bis 50 år

I år fyller föreningen Bibliotek i Samhälle 50 år. Det kommer vi att uppmärksamma i nästa nummer av tidskriften genom att blicka bakåt mot det som varit såväl som framåt mot det som komma skall. Har du texter och/eller bildmaterial, eller tankar och funderingar, om föreningen, eller bibliotekens förflutna och framtid i vidare mening? Mejla oss på tidskriftenbis@gmail.com! Numret den 18 december, och senast den 8 november behöver vi ditt bidrag.