Kommande nummer

Vill du skriva i tidskriften? Kontakta oss eller maila in ditt bidrag till föreningen – tidskriftenbis[at]gmail.com

2021:01

Manusstopp 18 februari. I brevlådan 31 mars.

2021:02

Manusstopp 14 maj. I brevlådan 22 juni.

2021:03

Manusstopp 18 augusti. I brevlådan 21 september.

2021:04

Manusstopp 11 november. I brevlådan 21 december.