Kommande nummer

Vill du skriva i tidskriften? Kontakta oss eller maila in ditt bidrag till föreningen – tidskriftenbis@gmail.com

Alla artiklar i bis publiceras i efterhand som pdf-filer på BiS hemsida enligt Creative Common Erkännande-Dela Lika.

2022:01

Manusstopp 18 februari.

2022:02

Manusstopp 13 maj.

2022:03

Manusstopp 12 augusti.

2022:04

Manusstopp 12 november.