Kommande nummer

Vill du skriva i tidskriften? Kontakta oss eller maila in ditt bidrag till föreningen – tidskriftenbis[at]gmail.com

2019:03

Utkommer den 24 september. Skicka ditt bidrag till oss senast den 16 augusti.

2019:04 Jubileumsnummer – bis 50 år

Utkommer den 18 december. Skicka ditt bidrag till oss senast den 8 november.