Kommande nummer

Vill du skriva i tidskriften? Kontakta oss eller maila in ditt bidrag till föreningen – tidskriftenbis[at]gmail.com

2018:04

Utkommer den 18 december. Vi tar gärna emot material till numret. Skicka ditt bidrag till tidskriftenbis[at]gmail.com senast den 9 november.

2019:01

Utkommer den 15 mars.

2019:02

Utkommer den 24 juni.

2019:03

Utkommer den 24 september.

2019:04

Utkommer den 18 december.