Kommande nummer

Vill du skriva i tidskriften? Kontakta oss eller maila in ditt bidrag till föreningen – tidskriftenbis[at]gmail.com

 2018:03

Nästa nummer av bis utkommer den 24 september. Vi tar gärna emot material till numret. Skicka ditt bidrag till tidskriftenbis[at]gmail.com senast den 15 augusti.