Kommande nummer

Vill du skriva i tidskriften? Kontakta oss eller maila in ditt bidrag till föreningen – tidskriftenbis@gmail.com

Alla artiklar i bis publiceras i efterhand som pdf-filer på BiS hemsida enligt Creative Common Erkännande-Dela Lika.

1/2023

Nästa nummer av bis utkommer i mars.
Redaktionen välkomnar varmt bidrag i text
och bild. Välkommen med ditt bidrag till
tidskriftenbis@gmail.com senast den 27 feb‐
ruari.

2/2023

Manusstopp 12/5, till tryck 12/6

3/2023

Manusstopp 11/8, till tryck 11/9

4/2023

Manusstopp 10/11, till tryck 11/12