Kommande nummer

Vill du skriva i tidskriften? Kontakta oss eller maila in ditt bidrag till föreningen – tidskriftenbis[at]gmail.com

2020:01

Nästa nummer av bis har tema Aktivism! och utkommer den 2 april 2020. Redaktionen välkomnar varmt bidrag i text och bild, både på temat och utanför. Senast den 17 februari 2020 behöver vi ditt bidrag, som mejlas till tidskriftenbis@gmail.com. Vi hörs!

2020:02

Nästa nummer av bis har tema När krisen kommer och tar utgångspunkt i vårens pandemi och hur den drabbat och förändrat vardagen och förutsättningarna för våra bibliotek. Hur har coronavirusets utbredning över världen påverkat biblioteken och hur väl rustade är vi för en kris, oavsett i vilken form och grad den dyker upp? Välkommen med ditt bidrag till tidskriftenbis@gmail.com senast den 15 maj! I brevlådan 22 juni.

2020:03

Manusstopp 17 augusti. I brevlådan 21 september.

2020:04

Manusstopp 9 november. I brevlådan 18 december.