Internationellt arbete

BiS har under åren engagerat sig i olika internationella projekt för att stötta biblioteksverksamhet och läsfrämjande verksamheter i olika delar av världen. Det är BiS  solidaritetsfond som är kärnan i vårt engagemang – medel som donerats av våra medlemmar och andra intressenter.

BiS har genom fonden tidigare stött verksamheter i bland annat Sydafrika, Västsahara och Palestina.

Stötta BiS internationella projekt!

Vill du bidra till BiS solidaritetsfond sätt in summan på pg 33 53 16-6 och märk inbetalningen Solidaritetsfonden.

Läs mer