Gamla nummer

Sedan bis 2010:01 publiceras artiklar i bis som pdf-filer på BiS hemsida enligt Creative Common Erkännande-Dela Lika – om inget annat avtalats.

Tidigare artiklar gäller inte under Creative Common – licensen.

Många av tidskriften bis artiklar från 2010 och framåt finns tillgängliga i Globalarkivets artikelindex och är där sökbara på ämnesord, författare och illustratör:
Besök Globalarkivet!

För information om äldre nummer av tidskriften bis undersök vårt artikelregister:
Artikelregister 1969 – 2003

Ladda ner gamla nummer (pdf):

2017:02

2017:01 Det uppsökande biblioteket

2016:03- 04 (Dubbelnummer)

2016:02 Språk

2016:01 Litterär kvalitet

2015:04 Biblioteksrummet

2015:03 Det kreativa biblioteket

2015:02 DATA

2015:01 Kommersialismens negativa verkningar

2014:04 Användarens bibliotek

2014:03 Internationellt

2014:02 Bibliotekspolitik

2014:01 Litteratur och läsning

2013:04 Arbetsmiljö & Fackligt arbete

2013:03 Barnen

2013:02 Professionens död

2013:01 Censur? Vad är urval på bibliotek?

2012:04 Det digitala biblioteket

2012:03 Genus och HBTQ

2012:02 Antirasism

2012:01 Västsahara

2011:04

2011:03

2011:02

2011:01

2010:04

2010:03

2010:02

2010:01

2009:04

2009:03

2009:02

2009:01

2008:04

2008:03

2008:02

2008:01

2008:01s22-261

2007:04

2007:03

2007:02

2007:01

2006:04

2006:03

2006:02

2006:01

2005:04

2005:03

2005:02

2005:01

2004:04

2004:03

2004:02

2004:01

2003:04

2003:03

2003:02

2003:01

2002:04

2002:03

2002:02

2002:01