Arkiv

Välkommen till BiS arkiv!

Olof Palme läser presentationen av SAB:s årsmöte i Kristianstad 1969. Foto: Allfoto

Bis har varit aktiva sedan 1969 och mycket har hänt under åren.

I arkivet vi försökt samla  äldre texter och dokument av olika slag som är av relevans för föreningen. Det är inte att betrakta som en komplett samling.

Om du vill lära dig mer om föreningen så är även BiS bok En ny förening är nödvändig och äldre nummer av vår tidskrift bis användbara. Dessa finns tillgängliga gratis på hemsidan, se länk nedan.

Läs mer