bis och Biblioteksbladet debatterar biblioteksprivatiseringar 2017

Under 2017 debatterade bis redaktion biblioteksprivatiseringar med Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson. Debatten spann över flera texter som publicerades i tidskriften bis, i Biblioteksbladet och på foreningenbis.com.

Här hittar du länkar till alla inlägg.

Länkar:

bis ledare 2017:03

Ideologisk enögdhet är alltid skadligt (Biblioteksbladet)

Goda skäl att ta ställning mot privatiseringar av bibliotek (bis i Biblioteksbladet)

Prestera bättre, Bis! (Biblioteksbladet)

Fortfarande tunt med argument för biblioteksprivatiseringar från Biblioteksbladets chefredaktör (foreningenbis.com)