Policy för blogginlägg

På BiS blogg publicerar styrelsemedlemmar och andra föreningsmedlemmar material som är intressant att presentera och diskutera utifrån ett vänsterperspektiv inom områdena bibliotek, kultur och information. Ibland publicerar också redaktionen för tidskriften bis material på bloggen, där skribenter som inte är medlemmar i BiS kan förekomma.

En av BiS viktiga uppgifter är att främja yttrandefrihet och föreningen vill ha i högt i tak på de sociala forum på webben som föreningen är aktiv på. Detta för att vi tycker att det är viktigt med debatt och opinion. Så delta gärna med kommentarer och kompletterande info.

Allt material som publiceras i föreningens namn på webben signeras av skribenten, detta för att tydliggöra skillnaden mellan föreningens åsikter och den enskilda författarens.

Inlägg och kommenterar som är rasistiska eller sexistiska accepteras ej och tas bort från sidan omedelbart. Detsamma gäller direkta personangrepp.