Hotade bibliotek i Göteborg

Att flertalet kommuner drar åt svångremmen känner många av oss till. I Göteborg har alliansens styre beslutat om kraftiga nedskärningar i kulturnämndens budget och som konsekvens föreslås nu flera bibliotek läggas ned.

Det är ett antal miljoner som måste sparas. Kulturförvaltningen har presenterat ett urval av möjliga besparingar och bland dem finns alltså sex bibliotek: 300m2 i Brunnsparken, Hjällbo, Älvstrandens, Styrsö/Donsö, Trulsegårdens och Kärra bibliotek. Dessutom föreslås nedskärningar för Bokbussarna.

Om förslaget blir verklighet så innebär det ett hårt slag för biblioteken och dess användare. Ett antal namninsamlingar har redan startats i protest mot nedskärningarna, och organisationen Allt åt alla Göteborg kommer utföra en aktion på måndag då Göteborgs kulturnämnd sammanträder.

Läs mer

Tobias Willstedt

Sverigedemokraterna vill stänga biblioteken

SD har återigen krävt att personer som inte har rätt att vistas i Sverige ska undantas bibliotekets tjänster. Vilka tjänster och vid vilka tillfällen detta ska gälla vill partiet nu utreda, men boklån nämns som exempel. Detta är ett förslag vars udd riktas mot de som ibland brukar kallas för papperslösa eller irreguljära migranter. 

I Sverige finns idag inte kravet på medborgarskap för att en besökare ska kunna ta del av bibliotekens verksamhet och skaffa sig ett bibliotekskort, en princip som lever väl upp till idén om ett öppet och inkluderande bibliotek som välkomnar alla besökare.

Så vad vill SD med detta förslag? Deras syn på bibliotekens verksamhet är radikalt annorlunda från övriga partier i riksdagen. Läser man deras egna texter framgår det att partiet anser att kulturpolitiken är underordnad andra mål. Kulturen ska vara nationen till gagn och stärka den gemensamma identiteten. Därför ska irreguljära migranter, som inte är välkomna in i den slutna svenska gemenskapen, inte ha tillgång till biblioteken. Till sammanhanget hör att Sverigedemokraternas migrationspolitik i stort sett går ut på att försvåra för migranter att på laglig väg ta sig till Sverige, och att göra det svårare att befinna sig i landet utan tillstånd.

Sammantaget är det ytterligare exempel på hur det högerextrema partiets bibliotekspolitiska program tar en allt mer konkret form.

Läs mer

Tobias Willstedt