Håll koll på biblioteksvänstern med BiS nyhetsbrev!

en knuten näve i fickan (socforum) - illustration helsida (Balsam Karam)

Du kan utan kostnad prenumerera på BiS digitala nyhetsbrev.
Brevet innehåller nyheter, information och tips för dig som vill bevaka biblioteksutvecklingen ur ett vänsterperspektiv. Nu har ett nytt nummer kommit!

Ur innehållet i decembers nyhetsbrev:

  • Välkommen
  • Manifestation mot högerextremister på Stockholm stadsbibliotek
  • Tidskriften bis
  • Biblioteksprivatiseringar
  • Biblioteken, representationen och vithetsnormen

Läs mer

Tobias Willstedt

Nu finns Världslitteraturhuset

Lördagen den första december invigdes Världslitteraturhuset i Gamlestaden i Göteborg. Det är ett resursbibliotek för i första hand nordöstra Göteborg vad gäller mångspråkig biblioteksverksamhet och stadsdelsbibliotek för Gamlestaden. Då jag varit bibliotekschef i stadsdelen i nästan 30 år och dessutom var den som först kom med iden om ett världslitteraturhus så var jag inbjuden som en av invigningstalarna. Men två dagar före invigningen stoppade politikerna mitt framträdande på grund av mitt engagemang i kampen mot nedskärningarna i Kortedala bibliotek. Följ den kampen på facebooksidan Rädda Kortedala bibliotek!. Den formella anledningen sades vara att presidiet bestämt att bara politiker skulle invigningstala. Biblioteksledningen gjorde vad de kunde för att jag skulle få tala men förgäves.

För att sprida nyheten om detta nya bibliotek publicerar jag mitt tänkta invigningstal  här så får det ju vida större spridning än den som politikerna lyckades stoppa. Talet är inte det minsta kontroversiellt och givetvis hade jag aldrig tänkt att hålla ett tal om att rädda Kortedala bibliotek vilket var vad politikerna fruktade och vilket jag redan blivit tillsagt att inte göra. Var sak på sin plats!

Självklart ska ett internationellt bibliotek ligga där en gång den internationella handelsstaden Nya Lödöse låg. Det var här, redan då, som vägen mellan syd och nord mötte den mellan öst och väst.

Sedan nylöseborna förflyttats, odlade holländska bönder mat åt göteborgarna här.

Senare var det här på landerierna som industrins vagga i Göteborg låg och hit kom arbetare från olika delar av världen. Här har alltså tankar, människor, språk och kulturer mötts, blandats och befruktat varandra i århundraden.

Idag inleds en ny epok i Gamlestadens kosmopolitiska historia när nu Världslitteraturhuset invigs.

Göteborg är en mångspråkig stad. Det författas i och om Göteborg på många språk. Berättelserna om våra liv och världen i stort och smått, långt bort och nära, är det som bygger världen, som tolkar den och förklarar den och skapar möjligheter att förändra den, för var och en och för oss alla tillsammans.

Men Göteborg är en segregerad stad. För att staden ska vara hållbar långsiktigt måste de många berättelserna och språken både ses som, och faktiskt vara, en tillgång och göras tillgängliga och mötas.

Under många år har stadsdelens bibliotek och framförallt Kortedala resursbibliotek, profilerat sig som internationella bibliotek, en självklar anpassning till behoven i denna del av staden.

Men behoven har hela tiden varit större än resurserna, som ibland funnits någon annanstans och oftast då i stadens centrum. Så var t ex Gamlestadens bibliotek hårt nedslitet, för litet och har drivits på en alltmer flämtande sparlåga i decennier medan stadsdelen expanderar.

När det så kom förlag om att skapa ett Litteraturhus, ännu en central kulturinstitution tyckte jag det var läge att formulera ett alternativ, ett förslag om ett nytt bibliotek i ett kulturhus placerat där göteborgare från hela världen bor och möts, ett Världslitteraturhus i Gamlestaden.

Ulla Forsén och jag formulerade idén och presenterades den först för kulturnämndens dåvarande ordförande som hänvisade till Stadsdelsnämnden och sedan som en debattartikel i GP i aug 2012.

Maria Berntsson, då ledamot i stadsdelsnämnden, hade tidigare motionerat om ett kulturhus i Gamlestaden men enligt kulturhusutredningen fanns det inget konkret förslag till innehåll i huset så jag skickade henne förslaget om Världeslitteraturhuset och till min stora glädje tog hon det till sig och drev det vidare. Tack vare det står vi här idag!

Nylöseborna måste flytta eftersom staden inte gick att befästa och försvara.

Med Världslitteraturhuset befästs tillgången till mångfaldiga kultur- och kunskapskällor till försvar för öppenhet, språklig rikedom och demokrati. Här knyter vi ihop Göteborg, landet och världen tillsammans.

Förhoppningsvis är detta början till något nytt stort, en motsvarighet och ett komplement till Internationella biblioteket i Stockholm.

Lycka till!!

Göteborg 2 december

Ingrid Atlestam

 

 

Vi har inte råd att vara naiva inför högerextremismen

Häromdagen framträdde Patrik Forsén på ett panelsamtal om demokrati på Hornstulls bibliotek i Stockholm. Forsén är en framträdande person inom svenska vit-makt rörelsen. Han har tidigare varit ledare för nationaldemokratisk ungdom, och företrädde på samtalet rasideologiska Nordisk ungdom.

Det var inte planerat att Forsén skulle delta i samtalet. Ursprungligen var en annan rasideolog djupt förankrad inom högerextremismen bokad, nämligen Jonas De Geer. Han blev sedan plötsligt sjuk men kunde via telefon rekommendera Patrik Forsén som fanns lägligt på plats. SSB valde då att genomföra samtalet med Forsén. Hela panelsamtalet spelades sedan in och är nu utlagt på Nordiska motståndsrörelsens hemsida (samma våldsamma organisation vars medlemmar har dömts för ett antal brott de senaste åren).

Stockholm stadsbibliotek har nu fått mycket kritik för detta program och hur ingen inom organisationen drog i bromsen kan man verkligen undra. Visserligen fick Forsén hoppa in med kort varsel, men Jonas De Geer som ursprungligen var bokad representerar samma högerextrema rörelse.

Vissa beskriver händelseförloppet som en kupp och sanningen är att nazister inte är intresserade av demokratiska samtal av  andra motiv än att de vill ta över dem och förstöra dem. Om man inte förstår det så har man inte förstått vad nazism är för något. Vi har inte råd att vara så naiva inför högerextremismen.  Det finns många sätt att verka för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning utan att ge rasideologer en plattform. Var inte en nyttig idiot.

En personlig reflektion som jag inte kan undvika: 2015 ville vår förening BiS (Bibliotek i Samhälle) arrangera vårt årsmöte och en publik salong på Kista bibliotek i Stockholm (det vill säga samma organisation som Hornstull). Temat för vår salong var “Kommersialismens negativa verkningar”, med andra ord en hänvisning till ett av de kulturpolitiska mål som nyligen avskaffats (2009) och ett aktuellt temanummer av bis om precis det . Vi nekades så småningom att hålla salongen med hänvisning till organisationens riktlinjer och att “Kulturförvaltningen/SSB ska kunna stå för värdskapet”. Det handlade alltså om en kulturdebatt som var svårt att benämna som något annat än mainstream. Efter händelserna i Hornstull så sticker det lite i ögonen.

Läs mer

Tobias Willstedt