Kategorier

Nyheter

En låda med texten "Krislåda" fylld med varor som är bra att ha i krissituationer som vatten, stearinljus, MSB:s broschyr "Om krisen kommer".

Bibliotek och totalförsvaret – vad innebär det?

Vad händer med bibliotekens uppdrag när samhället står inför kriser? Emma Karlsson granskar argumenten om biblioteken i totalförsvaret men hamnar i större frågor om vilket typ av samhälle vi vill bygga.

Aktuellt

Foto på Globala Torget på Bokmässan 2022.

Rapport från Ordriket

Efter ett par år av pandemi så genomfördes Bokmässan ”som vanligt”. Ingrid Atlestam deltog och har skrivit en uttömmande mässrapport.

Ett träd som formas till en knuten näve.

Biblioteket – en ljuspunkt!

Den internationella klimatkonferensen ”Stockholm +50” hölls den 2–3 juni. BiS medverkade i skuggkonferensen ”Folkets forum för miljö och global rättvisa” med seminariet ”Biblioteket – en ljuspunkt?” Tre internationella och tre svenska gäster hade olika infallsvinklar på temat men vid programmets slut kunde ändå en vacker båge skönjas. Den intressanta frågan om vad ett bibliotek är avser BiS att ta upp igen.

Illustration av en kvinna med röstsedlar i händerna.

Ladda ned bis 2/2022

Du vet väl om att du är välkommen att läsa äldre nummer Sveriges enda radikala bibliotekstidskrift helt gratis? Nu kan du ladda bis 2/2022 som skickades ut till prenumeranterna i juni.

Var går gränsen? Samtal med avhoppade bibliotekschefer

Gränsen mellan professionell integritet och politisk styrning inom biblioteks- och kultursektorn diskuterades nyligen i ett panelsamtal i Hässleholm. Gäster var bland andra de före detta biblioteks- och kulturcheferna Sofia Lenninger och Elisabet Viktorsson. Martin Persson var där och lyssnade.

Foto på biblioteket Odes entré.

Ode – med barnglasögon

Lena Lundgren granskar Ode, Helsingfors omskrivna centrumbibliotek, ur ett barnperspektiv.

Vill du få fler biblioteksnyheter från vänsterhåll?

Recensioner

Omslag Framstegens halvsekel

Läsvärd antologi om folkbibliotekens guldålder

Under andra halvan av 1900-talet ägde en enastående utveckling av folkbiblioteken rum. Som ett led i sitt dokumentationsarbete har Biblioteksmuseet i Borås gett ut en antologi med en bred belysning av perioden.

Foto på BIblioteket i Holland House, Kensington, London.

En ny internationell bibliotekshistorik

Mats Myrstener har läst en gedigen monografi med ett brett grepp på bibliotekens historia, både i tid och rum. Författarna slår fast att bibliotekens och böckernas historia och framtid hänger nära samman.

Omslag Biografer och bibliotek i förening.

Mötesplatsen i centrum

Under coronans år 2021 släpptes boken Biografer och bibliotek i förening, skriven av Lars Gillegård. Författaren undersöker bibliotekens funktion som mötesplats och föreslår ett starkare samarbete mellan bibliotek och biografer.

Boktips

Mats Myrstener läser och tipsar om skönlitteratur.

Prenumerera på nya inlägg