Ljudböckerna och berättandet

Vi läser alltmer ljudböcker konsumerade genom digitala abonnemangstjänster. Detta väcker ett antal frågetecken, som har lett till en hetsig kultursidedebatt de senaste veckorna. Vad blir konsekvenserna för förlagen, biblioteken och läsarna? Nu görs en vetenskaplig undersökning för att titta närmare på hur själva berättandet och läsarnas vanor påverkas av de digitala abonnemangstjänsterna på lång sikt.

Litteraturvetaren och projektledaren Julia Pennlert kommer i en pilotstudie vid Bibliotekshögskolan i Borås att bland annat titta på användardata kring ljudböcker.

I förstudien kommer gruppen av forskare att få tillgång till användardata från företaget Storytel som också blir en samverkanspartner. Man kommer utgå ljudböcker från Storytel Originals, produktioner direkt skrivna för ljudboksformatet. Storytel Originals lanserades första gången under 2016.

Det är välkommet att akademin tittar närmare på ljudboksläsandet. Materialet för studien är också intressant. Att undersöka läsandet med hjälp av användardata från företaget vore ju inte möjligt för några år sedan, och nu beskrivs det som något som är viktig för att kunna studera frågeställningarna knutna till projektet.

För biblioteken är många frågor olösta. Den centrala frågan är hur biblioteken ska kunna fortsätta låna ut ljudböcker när allt färre titlar kommer i fysiskt format och de digitala abonnemangstjänsterna vill ha sina e-ljudböcker för sig själva?

Länkar:

Nu undersöks ljudbokens effekt på litteraturen och lyssnandet (SR)

Tobias Willstedt

Fler bibliotekarier behövs i debatten om bibliotek!

en knuten näve i fickan (socforum) - illustration helsida (Balsam Karam)Håller du med? Gör då din röst hörd och skriv eller illustrera ett bidrag till nästa nummer av tidskriften bis!

bis välkomnar alla bidrag – du behöver inte förhålla dig till ett särskilt tema. Skicka in ditt bidrag till redaktionen senast 15 maj.

Mejl: tidskriftenbis[at]gmail.com

Länkar:

Kontakta bis

Prenumerera på tidskriften bis

Tobias Willstedt

Hej socialistiska läkare!

Omslag på bis 2018:01. På omslaget en flyttlåda med daisyböcker.BiS är inte ensam i sin roll som vänsterorienterad yrkesförening, flera liknande grupper finns inom andra professioner. bis genomför under 2018 en enkät där vi intervjuar andra socialistiska yrkesorganisationer om vilka frågor de arbetar med och hur de ser på sin organisering. Först ut är Socialistiska läkare, som svarade genom föreningens ordförande, Sten Axelson Fisk. Denna text är först publicerad i bis 2018:01

Hur länge har ni funnits och hur bildades ni?

Vår förening har funnits sedan 2010. Det var ett gäng nyexaminerade läkare och läkarstudenter som mot slutet av sin utbildning upplevde behov av att organisera en motkraft till den privatiserings- och nedskärningsvåg som då sköljde över vården. Föreningen har funnits i två tidigare upplagor. En på 1930-talet med Gunnar Inghe som förgrundsgestalt. Då samarbetade socialistiska läkare bland annat med Elise Ottesen Jensen och RFSU. Sedan fanns föreningen på 1970- och 1980-talen, på slutet organiserade kring tidningen Motpol.

Vilka är era viktigaste frågor och hur ser er organisering och aktivism ut?

Våra viktigaste frågor handlar om jämlik hälsa och jämlik sjukvård, utifrån klass, kön, etnicitet, sexualitet, könstillhörighet och funktionalitet. De frågor vi konkret har arbetat mest med är politisk organisering mot nedskärningar och privatiseringar, där vi varit drivande i flera landsomfattande demonstrationer (Rädda Vården, Folkkampanjen mot vinst i välfärd, En Annan Vård Är Möjlig etc.). Vi har också gett ut två nummer av en egen tidning, Samhällskroppen, ordnat föreläsningar och haft internationella engagemang.

Hur ser ni på er organisering i relation till exempelvis fackförbund, politiska partier, eller andra utomparlamentariska nätverk? Vad är fördelarna med att organisera er i den form ni gör?

Vi är partipolitiskt obundna men samarbetar gärna med politiska partier. Vi har ordnat demonstrationer tillsammans med flera olika partier, såväl inom riksdagen som till vänster om riksdagen. Vi har också samarbetat med andra utomparlamentariska nätverk. Läkarförbundet är vår fackförening och de har traditionellt inte varit ett vänsterinriktat fackförbund. Det är först på senare år som medlemmar ur vår förening också engagerat sig för sjukvårdsfrågor från en facklig plattform.

Länkar:

Socialistiska läkare

Prenumerera på bis

Köp lösnummer av bis

bis redaktion