Prenumerera / Bli medlem

Tidskriften bis

bis ges ut av föreningen Bibliotek i Samhälle och kommer ut med 4 nr om året.

bis startades 1969 och debatterar aktuella biblioteksfrågor, såväl internationella som nationella.

bis skriver om framtidens bibliotek,  om det rättvisa och det digitala  biblioteket.

bis har skrivit om urval, antirasism, genus, klass och om barnperspektivet.

Återkommande inslag: * litteraturbilagor i aktuella ämnen * krönikor  * recensioner och notiser

Ansvarig utgivare: Lennart Wettmark, Rosenbadsgatan 9, 652 26 Karlstad e-post


Prenumerera / Bli medlem

  • 175 kr för medlemskap inkl. prenumeration för student, pensionär, person utan full inkomst
  • 250 kr för vanlig medlemskap inkl. prenumeration
  • 200 kr för prenumeration utan medlemskap
  • 300 kr för institutioner samt prenumerationer utlandet
  • 500 kr för stödmedlemskap inkl. prenumeration

Betala med Swish

Betala enkelt din nya prenumeration/medlemskap med Swish. Fyll i och skicka formuläret nedan och swisha sedan aktuellt belopp till 070-545 28 27 (mottagare är föreningens kassör Christian Forsell).

Betala med Plusgiro

Bli medlem eller prenumerera genom att fylla i formuläret nedan och betala in aktuellt belopp till vårt plusgirokonto 33 53 16-6 bis. Vid inbetalning glöm inte att skriva fullständig adress och vilken typ av prenumeration inbetalningen avser.

Betala med faktura

Bli medlem eller prenumerera genom att fylla i formuläret nedan och skriv i fältet för ”Avvikande fakturaadress” att du vill betala med faktura. Institutioner kan beställa via sin prenumerationsförmedlare eller be om fakturering.

Hantering av personuppgifter

Föreningen BiS kommer att använda den information du tillhandahåller för ditt medlemskap eller din prenumeration enligt vår policy för hantering av personuppgifter.


Har du frågor angående tidskriften bis eller din prenumeration?