Nationell biblioteksstrategi – yttrande från BiS 2017

Föreningen Bibliotek i Samhälle har i många år efterlyst en biblioteksstrategi på nationell nivå och vill härmed bidra till omvärldsanalysen och till diskussionen om vad en sådan strategi ska omfatta.

Nedanstående text är en sammanfattning av diskussionen vid en helgträff i Forsvik i augusti 2016, behandling i styrelsen och synpunkter som framkommit under vintern och vid årsmötet 2017.

Vi har begränsat våra synpunkter till sådant som vi saknar i den diskussion som hittills har förts. Vårt inlägg gäller främst folkbiblioteken.

Länkar:

BiS Nationell biblioteksstrategi april 2017

Femte statsmakten – Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport