Remissvar Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi 2019

I mars 2019 presenterades utredningen för Nationell biblioteksstrategi sin rapport Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi.

Nedanstående remissvar är en sammanfattning av diskussionen vid en medlemsträff september 2019 och andra synpunkter som framkommit om rapporten. Texten har sedan behandlats i föreningens styrelse.