Kategorier
BiS föreningen nyhetsbrev

Nu är biblioteksåret igång!

Ur innehållet i januari månads nyhetsbrev:

  • Biblioteken – ett verktyg för nationalistiska ambitioner?
  • Ladda ned bis 3/2022
  • Save the date – BiS årsmöte

Välkommen till årets första nyhetsbrev! Vi hoppas alla läsare haft vilsamma helger och vill gärna bjuda in er till BiS årsmöte som äger rum lördag den 11 mars i Stockholm. Längre ned i nyhetsbrevet hittar du mer information om mötet – glöm inte att bli medlem om du inte redan är det!

Vi har också börjat kika på nästa nummer av tidskriften bis som kommer undersöka läget för barns rättigheter. Har du en idé om en text du vill bidra med eller kanske en illustration får du gärna mejla oss på tidskriftenbis@gmail.com.

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Kategorier
bibliotek BiS föreningen nyheter

Save the date – BiS årsmöte

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte lördagen den 11 mars 2023 kl. 10–16

Plats: Maria Bangata 11, Stockholm. Man kan gå in från Rosenlundsgatan eller Ringvägen, vid Maria skola, mitt emot Tantolunden.

Anmäl deltagande till Christian Forsell, christian_forsell@telia.com

Årsmötet kommer även inkludera en diskussion om ”Ett halvår efter valet – vad är läget i biblioteks- och kulturpolitiken just nu?” Även icke medlemmar är välkomna!

Engagera dig i styrelsen!

Föreningen söker nya styrelseledamöter! Är du intresserad eller nyfiken på vad det innebär, kontakta valberedningen: Tobias Willstedt tobiaswillstedt@gmail.com eller Ida Holmlund idaholmlund@yahoo.se

Kategorier
BiS föreningen nyhetsbrev

Årets sista nyhetsbrev

Ur innehållet i december månads nyhetsbrev:

  • Missa inte nästa nummer av bis!
  • En bok som fördjupar och öppnar nya dörrar

Med decembers nyhetsbrev avslutar vi det här året. Vad kan man säga om 2022? Politiskt sett kan vi se att Sverigedemokraterna, ett parti bildat av nazister och vit makt-anhängare, har fått ett reellt inflytande över en svensk regering. Partiet vill att biblioteksarbetare och andra som arbetar i välfärden ska ha anmälningsplikt på papperslösa. BiS och många flera har protesterat mot detta. I en intervju med Dagens samhälle säger Sverigedemokraten Ian Fernheden, kommunalråd i Kristianstad och ledamot i Skånes regionfullmäktige att det ”bör finnas en påföljd för anställda som bryter mot plikten […] så att det inte blir en ‘tandlös skrivbordsprodukt'”. Vårt land verkar sannerligen vara upp till knäna i en mörkbrun gegga just nu.

Småsaker man kan glädja sig åt är att BiS har välkomnat många nya medlemmar under hösten, och snart kommer årets sista nummer av tidningen bis med mycket spännande innehåll. Upp till kamp!

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Kategorier
BiS föreningen nyhetsbrev

Novembers nyhetsbrev: vägra ange papperslösa!

Ur innehållet i november månads nyhetsbrev:

  • ”Vill vi vara medlöpare eller försvara bibliotek för alla?”
  • På jakt efter det demokratiska uppdraget
  • Det norske ˮdebattbiblioteket”, kan det overleve? 

Tidöavtalet innehåller skrivningar om att offentliganställda, bland annat bibliotekarier, ska ange papperslösa. Detta har vi i BiS och många andra reagerat starkt på. 

BiS vill understryka att bibliotekens uppdrag är att ge alla fri och jämlik tillgång till information, kunskap och litteratur. Biblioteken lyder under bibliotekslagen, som säger att bibliotek ska finnas tillgängliga för alla. För att leva upp till lagen krävs att människor har förtroende för oss och känner sig trygga på biblioteken. Därför värderar vi människors integritet högt. BiS styrelse har tagit avstånd mot förslaget och vi förväntar oss att andra biblioteksaktörer gör detsamma.

Parallellt med Tidöavtalets angrepp på bibliotekens grundläggande ideologiska värden och bibliotekens besökare, pågår en hetskampanj mot den populära programverksamheten Drag Queen Story Hour. Hat och hot riktas mot arrangörerna och SD-politiker kräver att biblioteken upphör med verksamheten. Samma detaljstyrning av bibliotekens verksamhet som vi känner igen från andra kommuner. Detta måste upphöra.

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Kategorier
bibliotek BiS föreningen demokrati nyheter papperslösa

Uttalande från BiS styrelse mot förslaget om angiveri av papperslösa

”Det går emot allt vi står för”, är ”inte förenligt med vårt uppdrag” och ”går inte ihop med vår yrkesetik” är återkommande formuleringar när lärare, sjukvårdspersonal och bibliotekarier med flera reagerar mot Tidöavtalets skrivningar om att offentliganställda ska ange papperslösa.  

BiS styrelse instämmer i kritiken till fullo. Till biblioteken kommer människor för att söka information, få hjälp att orientera sig i samhället, läsa och låna, delta i språkcaféer, få mänskliga kontakter och känna tillhörighet. Bibliotekens uppdrag är att ge alla fri och jämlik tillgång till information, kunskap och litteratur. Vi värderar människors integritet högt. Vi lyder under bibliotekslagen, som säger att bibliotek ska finnas tillgängliga för alla. För att leva upp till lagen krävs att människor har förtroende för oss och känner sig trygga på biblioteken. Vi kommer aldrig att ange någon. Aldrig. 

Vi förväntar oss att resten av bibliotekskåren gör samma bedömning. Bibliotekslagen ger inget utrymme för biblioteksanställda att agera minipoliser åt de blåbrunas projekt att rensa Sverige på människor som de anser inte hör hemma här. Precis som andra offentligt anställda utgår vårt arbete från regeringsformen, vars andra paragraf lyder: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.” Vi tar den meningen på allvar. Utan den rasar demokratin. Vårt uppdrag är att utveckla demokratin – inte hjälpa till att montera ned den. I detta uppdrag är vi djupt rotade, inte bara som medmänniskor utan också som tjänstepersoner i offentlig sektor. Det är vår plikt att stå upp för demokratiska och professionsetiska värden när de hotas.

Den nya migrationsministern Maria Malmer Stenergard (M) har bemött bibliotekariers kritik med uppgifter om att undantag från anmälningsplikten ska utredas. Vi förväntar oss att förslaget i sin helhet hamnar i papperskorgen.

Som flera forskare och människorättsorganisationer såsom Civil Rights DefendersAmnestyFlyktinggruppernas riksråd (FARR) och Rädda Barnen har påpekat är det inte förenligt med de rättsstatliga principer och internationella människorättsåtaganden som Sverige har att följa. I likhet med andra delar av Tidöavtalet är angiveriförslaget främst ett uttryck för en ovärdig, människofientlig och verklighetsfrånvänd politik för splittring.

Sluta jaga papperslösa. Ingen människa är illegal! 

Styrelsen för föreningen Bibliotek i Samhälle

Christian Forsell, Emma Karlsson, Lena Lundgren, Martin Persson, Karin Råghall, Lovisa Sagnell

Flera yrkesgrupper kritiska