Kategoriarkiv: BiS föreningen

BiS är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för biblioteksfrågor.

Läs BiS nyhetsbrev för november

Ur innehållet i november månads nyhetsbrev:

 • Vad är ett bibliotek?
 • Att inte ta ställning i frågan om folkbibliotek på entreprenad är att ta ställning

Debatten om privata företag i offentlig sektor har aldrig varit borta men skiftar i intensitet. På sistone har många kritiska röster vänts mot problemen inom skolan där det är lätt att peka på privatiseringarnas negativa konsekvenser. Inom socialdemokratin har tonläget skärpts, och företrädare för partiet säger sig nu vilja ta strid mot marknadskrafterna.

Än så länge finns det inte så många privatiserade folkbibliotek, men det finns ett intresse hos välfärdsföretag och borgerliga partier att experimentera med marknadslösningar vilket vi kan se i vissa kommuner. Dessvärre har Svensk biblioteksförening valt att inte ta ställning mot sådana experiment. Sofia Berg tittar närmare på turerna kring den föreningens beslut, och argumenterar mot ställningstagandet.

Vad är ett bibliotek? Det är en fråga som osökt inställer sig efter det långa covidåret. Den ojämlika tillgången till bibliotekstjänster har hamnat i blixtbelysning under pandemin. Med anledning av det så har Lena Lundgren letat med ljus och lykta efter en definition på vad ett bibliotek egentligen är.

bis redaktion jobbar just nu intensivt med årets sista nummer. Det kommer innehålla fler texter om vad som egentligen är ett bibliotek, perspektiv på smarta bibliotekssystem samt en panel om det omtalade tillträdesförbudet till bibliotek och badhus. Bli gärna medlem eller prenumerant nu så att du inte missar detta viktiga nummer!

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Läs BiS nyhetsbrev för oktober

Ur innehållet i oktober månads nyhetsbrev:

 • Glesbygdsvardagen bakom statistiken
 • Medverka i nästa nummer av bis!
 • Läs bis 2/2021 med tema skolbibliotek

”Vissa säger att de kommer på romanidéer när de motionerar, själv formulerar jag brandtal till kommunpolitikerna.”

Så skriver Karin Råghall i sin essä om biblioteken i glesbygdsvardagen. En vardag där tre heltidstjänster i den stora kommunen Dorotea ska utföra allt som bibliotekslagen kräver – den fria åsiktsbildningen, kunskapsförmedlingen, läsfrämjandet, tillgängligheten, samverkan och den digitala transformationen. 

Regeringen har lämnat besked att man kommer att lämna ett lagförslag om tillträdesförbud till biblioteken. Ingrid Atlestam anser att man måste blicka bakåt för att hitta lösningar framåt. Och då visar det sig att tillträdesförbud är en högst tveksam idé. Läs hennes reflektion över biblioteket som en inkluderande arena för demokratiaktivism.

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Läs BiS nyhetsbrev för september

Ur innehållet i september månads nyhetsbrev:

 • Glesbygdsvardag, funktionsrätt och digitalisering i nya numret av bis!
 • Replik: Problemet är inte leverantörerna

I nyhetsbrevet får du en förhandstitt på kommande nummer av tidskriften bis och kan även läsa Eleonor Pavlovs replik om Adlibris – ”Problemet är inte leverantörerna”.

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Nya numret av bis – glesbygdsvardag, funktionsrätt och digitalisering

Foto: Karin Råghall

Missa inte nästa nummer av bis! I vanlig ordning bjuder vi på nyheter och fördjupade analyser om bibliotek, kultur och samhälle.

Ur innehållet:

 • ”Ord som tillgänglighet och likvärdighet får en särskild betydelse i våra trakter”
  Enligt den senaste nationella biblioteksstatistiken är Dorotea en av kommunerna med bäst bemanning. Karin Råghall skriver om glesbygdsvardagen bakom KB-statistiken.
 • Ljudboksdebatten saknar funktionsrättsperspektiv
  Läsning av tryckta böcker ses oreflekterat i debatten som mera värdefull än andra former av läsning. Eleonor Pavlov och Tobias Willstedt diskuterar hur och varför man läser med öronen.
 • “Ett bihang av kött till en algoritm av stål” 
  Smarta bibliotekssystem har börjat ta plats i vår vardag. Olof Risberg frågar sig om det innebär en automatisering av arbetet som förstärker bibliotekariens handlingsmöjligheter eller om det gör oss till algoritmernas bihang?
 • Vad är ett bibliotek?
  Pandemin har aktualiserat behovet av att definiera vad som menas med bibliotek. Lena Lundgren söker efter svar i bibliotekslagen och andra dokument.
 • Kan folkbibliotek i privat drift skapa biblioteksverksamhet för alla?
  Svensk biblioteksförening har på nytt valt att inte ta ställning i frågan om folkbibliotek i privat drift. Sofia Berg går igenom turerna kring rapporten Folkbibliotek på entreprenad, föreningens ställningstagande och tänker högt kring riskerna med folkbibliotek i privat drift.
 • Digital jämlikhet – en framtidsfråga
  Vad kan vi lära oss av den snabba digitalisering som skett under pandemin? Tobias Willstedt berättar om sitt arbete för att främja digital delaktighet och efterfrågar en politik för jämlikhet.
 • Dessutom – fler texter, krönikor och nyheter!

Prenumerera

Få nästa nummer av bis i brevlådan! En prenumeration kostar från 160 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med Swish.

Redaktionen

Läs BiS nyhetsbrev för augusti

Ur innehållet i augusti månads nyhetsbrev:

 • Skolbibliotek i fokus
 • Adlibris och biblioteken
 • Lönsamheten framför allt annat!
 • Läs bis 1/2021

I detta nummer kan du läsa ett antal texter som belyser olika problem och möjligheter för skolbiblioteken. Vidare så kan du läsa om oroväckande trender i barn- och ungdomslitteraturen och en kommentar om dramat kring folkbibliotekens upphandlade leverantör Adlibris signerad Ingrid Atlestam.

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen