Tag Archives: föreningen bis

Vill du få fler biblioteksnyheter från vänsterhåll? Läs BiS nyhetsbrev!

en knuten näve i fickan (socforum) - illustration helsida (Balsam Karam)

BiS har börjat skicka ut ett gratis digitalt nyhetsbrev.
Brevet innehåller nyheter, information och tips för dig som vill bevaka biblioteksutvecklingen ur ett vänsterperspektiv. Nu har det första numret skickas ut.

Ur innehållet i junis nyhetsbrev:

  • Välkommen!
  • Vad händer i föreningen?
  • Uttalande från BiS: Bibliotekssektorn behöver stridbara och solidariska fackförbund. Acceptera inte Sacos eftergift till arbetsköparna, DIK!
  • Nytt om tidskriften bis
  • Donation till barnens romska bibliotek i Bukarest
  • Val 2018
  • Biblioteken är inte till salu!

Läs mer

Tobias Willstedt

Vill du få fler biblioteksnyheter från vänsterhåll?

en knuten näve i fickan (socforum) - illustration helsida (Balsam Karam)Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Under 2018 så kommer BiS att börja skicka ut ett gratis digitalt nyhetsbrev.
Brevet  kommer att innehålla nyheter, information och tips för dig som vill bevaka biblioteksutvecklingen ur ett vänsterperspektiv.

Det enda du behöver göra för att få nyhetsbrevet är att anmäla ditt intresse:

BiS yttrande till den nationella biblioteksstrategin

2015 fick KB (Kungliga biblioteket) i uppdrag att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Arbetet med strategin ska slutredovisas 2019.

BiS har i många år efterlyst en biblioteksstrategi på nationell nivå. Förra året arbetade en mindre grupp inom föreningen fram ett förslag på synpunkter som föreningen har arbetat vidare på fram tills nu.

Nu har vårt yttrande skickats in till sekretariatet som arbetar med strategin på KB och BiS slutgiltiga synpunkter finns att läsa här på hemsidan.

I yttrandet efterfrågas bland annat att bibliotekens roll i det demokratiska samhället förtydligas (genom ett public service uppdrag), ett tydligare barnperspektiv (bland annat med anledning av att barnkonventionen förväntas bli lag) och en vidareutveckling av bibliotekariernas unika kompetens (genom satsningar på forskning och utbildningar). Läs om detta och mycket mera!

Länkar:

Nationell biblioteksstrategi – yttrande från BiS

Tobias Willstedt