Kategorier
BiS föreningen nyhetsbrev

Barnrätt och folkhemstempel i mars månads nyhetsbrev

Ur innehållet i mars månads nyhetsbrev:

 • Hur påverkas bibliotekens arbete med barns rättigheter i nuvarande politiska läge? – Läs mer i nästa nummer av bis!
 • Folkhemstemplets alla rum – en plats för mångfald

Kan vi vända utvecklingen? Kan vi vända på tåget som skenar mot en framtid kännetecknad av en demokrati som inkluderar allt färre, en nedmonterad välfärd som är till salu och en människosyn som utgår från misstro och åtskillnad?

Eller befinner vi oss i det nya normala, med bibliotekarbetare som förväntas agera som angivare och politiker som rider på hat och hot ända in i riksdagen?

Som förening vill BiS verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsen till för alla. För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling, baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar. Tillsammans kan vi formulera och arbeta för alternativ till det blåbruna samhällsbygget.

I kommande nummer av tidskriften bis fokuserar vi särskilt på barnens villkor. Läs mer om detta i nyhetsbrevet!

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Kategorier
BiS föreningen nyhetsbrev

Psykisk ohälsa och bibliotek i februari månads nyhetsbrev

Ur innehållet i februari månads nyhetsbrev:

 • Vad är kritiska biblioteksstudier?
 • Hög igenkänningsfaktor i fanzine om psykisk ohälsa
 • Vill du vara med i BiS styrelse?

I februaris nyhetsbrev så vill vi tipsa om ett par viktiga texter.

På Avdelningen för ABM och digitala kulturer vid Lunds universitet har det bildats en forskargrupp för kritiska biblioteksstudier, Lund Critical Library Studies. Vad vill gruppen uppnå och vad innebär ett kritiskt perspektiv på biblioteken? Detta och mera diskuteras i Martin Perssons intervju med forskaren Lisa Engström.

Bibliotek och psykisk ohälsa är ett område som Eleonor Pavlov belyser på flera olika sätt i sin läsning av det amerikanska fanzinet Reserve and Renew.  

Slutligen vill vi uppmana alla som är intresserade av att engagera sig i BiS att närvara på föreningens årsmöte som äger rum lördag 11 mars i Stockholm. Valberedningen gärna tar emot förslag på kandidater till föreningens styrelse – mer information finns i detta brev!

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Kategorier
BiS föreningen nyhetsbrev

Nu är biblioteksåret igång!

Ur innehållet i januari månads nyhetsbrev:

 • Biblioteken – ett verktyg för nationalistiska ambitioner?
 • Ladda ned bis 3/2022
 • Save the date – BiS årsmöte

Välkommen till årets första nyhetsbrev! Vi hoppas alla läsare haft vilsamma helger och vill gärna bjuda in er till BiS årsmöte som äger rum lördag den 11 mars i Stockholm. Längre ned i nyhetsbrevet hittar du mer information om mötet – glöm inte att bli medlem om du inte redan är det!

Vi har också börjat kika på nästa nummer av tidskriften bis som kommer undersöka läget för barns rättigheter. Har du en idé om en text du vill bidra med eller kanske en illustration får du gärna mejla oss på tidskriftenbis@gmail.com.

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Kategorier
BiS föreningen nyhetsbrev

Årets sista nyhetsbrev

Ur innehållet i december månads nyhetsbrev:

 • Missa inte nästa nummer av bis!
 • En bok som fördjupar och öppnar nya dörrar

Med decembers nyhetsbrev avslutar vi det här året. Vad kan man säga om 2022? Politiskt sett kan vi se att Sverigedemokraterna, ett parti bildat av nazister och vit makt-anhängare, har fått ett reellt inflytande över en svensk regering. Partiet vill att biblioteksarbetare och andra som arbetar i välfärden ska ha anmälningsplikt på papperslösa. BiS och många flera har protesterat mot detta. I en intervju med Dagens samhälle säger Sverigedemokraten Ian Fernheden, kommunalråd i Kristianstad och ledamot i Skånes regionfullmäktige att det ”bör finnas en påföljd för anställda som bryter mot plikten […] så att det inte blir en ‘tandlös skrivbordsprodukt'”. Vårt land verkar sannerligen vara upp till knäna i en mörkbrun gegga just nu.

Småsaker man kan glädja sig åt är att BiS har välkomnat många nya medlemmar under hösten, och snart kommer årets sista nummer av tidningen bis med mycket spännande innehåll. Upp till kamp!

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen

Kategorier
BiS föreningen nyhetsbrev

Novembers nyhetsbrev: vägra ange papperslösa!

Ur innehållet i november månads nyhetsbrev:

 • ”Vill vi vara medlöpare eller försvara bibliotek för alla?”
 • På jakt efter det demokratiska uppdraget
 • Det norske ˮdebattbiblioteket”, kan det overleve? 

Tidöavtalet innehåller skrivningar om att offentliganställda, bland annat bibliotekarier, ska ange papperslösa. Detta har vi i BiS och många andra reagerat starkt på. 

BiS vill understryka att bibliotekens uppdrag är att ge alla fri och jämlik tillgång till information, kunskap och litteratur. Biblioteken lyder under bibliotekslagen, som säger att bibliotek ska finnas tillgängliga för alla. För att leva upp till lagen krävs att människor har förtroende för oss och känner sig trygga på biblioteken. Därför värderar vi människors integritet högt. BiS styrelse har tagit avstånd mot förslaget och vi förväntar oss att andra biblioteksaktörer gör detsamma.

Parallellt med Tidöavtalets angrepp på bibliotekens grundläggande ideologiska värden och bibliotekens besökare, pågår en hetskampanj mot den populära programverksamheten Drag Queen Story Hour. Hat och hot riktas mot arrangörerna och SD-politiker kräver att biblioteken upphör med verksamheten. Samma detaljstyrning av bibliotekens verksamhet som vi känner igen från andra kommuner. Detta måste upphöra.

Följ biblioteksdebatten

Prenumerera på BiS nyhetsbrev utan kostnad.

Redaktionen