Tag Archives: bis

Ge bort bis som julklapp!

Stötta oberoende svensk biblioteksdebatt. Ge bort en prenumeration på tidskriften bis som julklapp!

  • bis ges ut av föreningen Bibliotek i Samhälle och kommer ut med 4 nr om året.
  • bis startades 1969 bis debatterar aktuella biblioteksfrågor, såväl internationella som nationella.
  • bis skriver om framtidens bibliotek,  om det rättvisa och det digitala  biblioteket.
  • bis har skrivit om urval, antirasism, genus, klass och om barnperspektivet.
  • bis har under 2017 bevakat brännande aktuella ämnen som privatiseringar av folkbibliotek och det högerextrema hotet mot biblioteken.

Återkommande inslag i bis är:

  • litteraturbilagor i aktuella ämnen
  • recensioner och notiser

 

Länkar:

Prenumerera på bis

Tobias Willstedt

Bild

Nytt nummer av bis på väg till din brevlåda

Nationell biblioteksstrategi – förslag till synpunkter från föreningen BiS

Föreningen Bibliotek i Samhälle har i många år efterlyst en biblioteksstrategi på nationell nivå och vill härmed bidra till diskussionen om vad en sådan strategi ska omfatta.

Nedanstående text är en sammanfattning av de synpunkter som kom fram under diskussionen vid en helgträff i Forsvik. Vi har begränsat våra synpunkter till sådant som vi saknar i den diskussion som hittills har förts. Våra synpunkter gäller främst folkbiblioteken.

Vi uppmanar alla medlemmar att läsa texten och bidra med kommentarer och synpunkter. Kommentera direkt i bloggen eller meddela oss genom andra kanaler. Läs våra synpunkter här:
BiS nationell biblioteksstrategi