15 miljoner till skolbiblioteken

Äntligen, är man böjd att säga. I den kommande höstbudgeten satsar regeringen 2,4 miljarder på ett ”skollyft”. Aftonbladet kommenterar det idag: ”Medan Björklund ägnade sig åt ständiga förändringar av reglerna skjuter faktiskt den  nya regeringen till resurser.” Äras den som äras bör.

Investeringarna gäller mer personal, satsningar på fritidsgårdarna på skolan, höjd skolschablon för asylsökande, förstärkning till Skolverkets legitimationsverksamhet, högre lärarlöner och satsningar på utveckling och kompetens, satsning på specialpedagoger och gymnasial yrkesutbildning. Och så till sist: 15 miljoner (den absolut minsta posten räknat i kronor) till skolbiblioteken. Men att dessa alls nämns får tas som en stor framgång.

Så nu har staten tagit en del av ansvaret, nu är det upp till kommunerna att satsa sin del på skola och bibliotek.

Dagens Nyheter rapporterar att frivilligorganisationer som Volontärbyrån, eller ett studieförbund som Studiefrämjandet i Stockholm blivit nedringda av människor som vill hjälpa ankommande flyktingar med studier och rekreation. Reaktionerna från de goda krafterna efter DN:s artiklar har varit fantastiska. Även Stockholms stad börjar engagera sig, och vill använda sig av biblioteken i Stockholm. En sådan verksamhet, som startade i Botkyrka, är att försöka nå invandrar- och flyktingföräldrar med spädbarn med verksamhet i biblioteket. Den finns också idag i Stockholm, men kommer att utökas.

Men visst är det ett tecken i tiden att mycket av ansvaret för att samhället ska fungera har lagts över från stat och kommuner till enskilda medborgare? I en debattartikel i Svenska dagbladet idag klagas på ”popcornpolitik”, och man efterlyser ett (konservativt) värdegrundsarbete. Jag håller med, men tycker att värdegrundsarbetet ska gälla främst socialdemokratin. Lite har dock betalats tillbaka i den kommande höstpropositionen. Nu gäller det bara för kommunerna att ta upp handsken och implementera skol- och bibliotekslyftet.

Och för de svenska folkbildningsorganisationerna är studiecirklar för nyanlända flyktingar och invandrare kanske ett sätt att komma ur en identitetskris som varat i många år nu? Fler än Studiefrämjandet kommer säkert att nappa när riktade statliga bidrag lockar?

Mats Myrstener

Folkets bibliotek och professionens ansvar

Brukarmedverkan, volontärarbete och bibliotekets plats och engagemang i lokalsamhället är alltmer i fokus i många stadsdelar. Vilka insatser kan enskilda och föreningar göra på och för biblioteket? Hur resonerar man från bibliotekets sida och från volontärernas om vad man kan tänka sig att göra? Vilka krav ställer man  på varandra och hur görs avgränsningen gentemot det professionella arbetet? Randi Myhre och Gülüzar Tuna, Biblioteksvännerna i Biskopsgården, Mattias Reuterberg, bibliotekarie Biskopsgården och Ewa Skogsblad, bibliotekarie Rosengård reflekterar och samtalar med utgångspunkt från erfarenheter från Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg och Rosengårdsbiblioteket i Malmö. Moderator är Ulla Forsén, Folkbibliotekens Vänner i Göteborg.

Så presenteras det seminarium där BiS är medarrangör på årets bokmässa. Det äger rum 13.00-13.45 på fredagen. Vi hoppas det kan bli början till ett fortgående och fördjupande samtal om volontärers och föreningars möjligheter att påverka och delta i bibliotekets verksamhet och bibliotekets förankring i lokalsamhället.

Vi inom professionen har upplevt hur synen på frivilliga krafters engagemang i biblioteksarbetet förändrats snabbt och radikalt under senare år. Från att ha varit något otänkbart och ur facklig synpunkt helt uteslutet har det nu blivit en självklar del av biblioteksvardagen när det gäller t ex läxhjälp, språkträning, datakurser och kulturarrangemang.

Kom till seminariet och låt sedan diskussionen gå vidare!

Ingrid Atlestam

Välkommen till Värmland!

Hertigen och hertiginnan av Värmland har i veckan besökt sitt landskap. Allt rapporteras i Expressen 27/8 under rubriken ”Hertligt välkommen”:

”När Expressen får en pratstund med paret valde Sofia att för första gången någonsin berätta om sina känslor att ha blivit prinsessa av Sverige.

Expressen: Först, välkomna till Värmland!

Sofia och Carl Philip skrattade och sa i kör:

-Det känns fantastiskt! Jättespännande!

Expressen: Sofia, hur känns det att vara prinsessa av Sverige?

-Det känns också jättefantastiskt. Det blir en spännande tid framöver.

Expressen: Vad säger prinsen?

-Ja, så klart. Det känns ju jättebra. Vara här och ha min Sofia vid min sida.

Expressen: Din egen prinsessa?

-Precis! skrattar Carl Philip.

Expressen: Carl Philip, det är inte alla som har det eller hur?

-Nej, det är det inte, skrattar Carl Philip och säger:

-Men det är härligt.

Att detta var en speciell dag kunde ingen ta miste på.”

refererat av Mats Myrstener