BiS bjuder in till årsmöte lördag den 14 mars i Stockholm.

BiS bjuder in till årsmöte lördagen den 14 mars i Stockholm.
Plats: Tideliusgatan 39, nb.

Årsmötesförhandlingar kl. 10 – 13 och kl. 15 – 17. Efteråt går vi ut och äter.

Kl 13 – 15: Diskussion
”Kommersialismens negativa verkningar”
1974 års kulturpolitiska mål hade en uppmärksammad målsättning om att kulturen skulle motverka kommersialismens negativa verkningar. Detta mål står inte kvar i dagens kulturpolitik – till mångas förtret och andras glädje. Idag samarbetar biblioteken i allt större utsträckning med kommersiella aktörer. Det kan handla om sponsring, att biblioteken låter bokhandlare sköta bokinköpen åt dem eller att allt från metadata till e-böcker licenseras från kommersiella aktörers databaser. Vad får detta för konsekvenser för det oberoende biblioteksväsendet? Tobias Willstedt går igenom frågeställningarna som också resulterade i bis 2015:01 med temat kommersialismens negativa verkningar.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Motioner publiceras på hemsidan. Ärenden som det ej motionerats om kan upptas på dagordningen om en tredjedel av närvarande medlemmar samtycker. Föreningen betalar resekostnader med tåg/buss upp till 400 kr. Välj billigaste varianten!

Anmäl deltagande till Lena Lundgren, e-post lena.a.lundgren@gmail.com. Tala också om om du vill följa med och äta middag efteråt!
Välkommen! Styrelsen

Dagordning för årsmötet

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014
5. Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
7. Föreningens och tidskriftens framtid
8. Tidskriften
9. Verksamhetsplan 2015
10. Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS hemsida (URL foreningenbis.com)
11. Fastställande av budget för 2015
12. Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2016
13. Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
14. Val av suppleanter på 1 år
15. Val av kassör på 1 år
16. Val av två revisorer på 1 år
17. Val av valberedning på 1 år
18. Västsaharaprojektet
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Barbapappas pappa är död

barbapapa

”När naturnörden Barbazoo vill göra naturfilm med sin kamera, men inser att det inte finns så många djur i närheten bestämmer sig familjen att åka på en jorden runt-resa.

Resan tar dem till Sverige. Här tillbringar de tre avsnitt, från sommar och in i snötäckt vinter, vid en sjö. De hjälper en älgkalv som inte tar sig ur vattnet, bygger ett nytt hus åt en bäverfamilj (efter att ha misstagit deras damm för en ö och suttit sönder den). En hungrig järv, eller möjligen mård (de kallar den sobel, men sådana har inte funnits i Skandinavien sedan 1600-talet), får kalasa på familjens pumpapaj, osv.

Den stora regnbågsfärgade kärnfamiljen bjöd på äventyr om tolerans, kärlek och miljöhänsyn. Kanske var det söta och mysiga moralkakor Tison och Taylor tänkte på när de skissade på sin godisfigur (”Barbe-a-papá” betyder sockervadd på franska) på bordsduken på krogen i Paris den där vårdagen 1970?

Anette Tison gick bort för några år sedan, osäkert när, den 19 februari 2015 dog hennes make Talus Taylor i Paris. Först tio dagar senare hittades Barbapappas pappa. Han blev 82 år.  Paret skydde offentligheten och mycket lite är känt om deras gemensamma liv.”

Linn Dahlgren i Aftonbladet 3 mars

citerat av Mats Myrstener

Så tog kvinnorna över läsandet

Intressant ”under strecket” i Svenska dagbladet idag:

http://www.svd.se/kultur/understrecket/sa-tog-kvinnorna-bokstavligen-over-lasandet_4366213.svd

Mats Myrstener