Engagera dig i bis redaktion

Det strålar en regnbåge ur en knuten näve. Det står "Engagera dig i redaktionen"

Har du intresse för biblioteks-, samhälls- och kulturfrågor? Vill du vara med och påverka innehållet i bis? Redaktionen planerar, omvärldsbevakar, samlar in material och håller kontakten med skribenter och illustratörer. Arbetet är kreativt, roligt och omväxlande, med möjlighet att fokusera på olika delar av den redaktionella processen. Det finns goda möjligheter att själv bidra med text eller bild och att fungera som en länk mellan tidskriften och potentiella skribenter, illustratörer eller intervjupersoner. Arbetet i redaktionsgruppen sker löpande med viss koncentration till tiden kring manusstopp. Merparten av redaktionsmötena sker via nätet, men vi försöker också träffas några gånger per år. Däremellan sker kommunikationen via mail.

Vill du vara med? Skriv till oss (tidskriftenbis[at]gmail.com) och berätta lite om dig själv, dina erfarenheter och på vilket sätt du skulle vilja delta i tidskriftsarbetet.