Kategorier
turism

Tillväxtverket satsar på turism !

Idag, på ”de vänsterhäntas dag”, kan det vara dags att kommentera nya satsningar från det statliga Tillväxtverket, som vi tidigare uppmärksammat i bisbloggen.
Jag läste i SvD igår att turismen är på frammarsch. I Skövde skär man ner på allt, skola, omsorg, gamla och sjuka, men turistnäringen får sju miljoner extra, för det är en satsning ”på Skövdes framtid”.
SvD frågade Svensk turism AB vad de tycker Sverige ska locka med i turismväg?
-Det är inte bestämt. Men vi har en bra infrastruktur och häftiga storstäder. Svenskarna är också trevliga och artiga och kan bra engelska.
-Men det är inte säkert att vi tycker att hela landet ska satsa på turism. Det finns ingen anledning att resa överallt.
Tillväxtverket satsar starkt på att Sverige ska vara nummer ett i turism i Europa 2025, med hjälp av en ”nationell generalplan”.
Med två prinsessbröllop nästa år ser det ljust ut.
Trendkänsliga folkbibliotek får väl hänga på på något sätt bäst de kan? Bra förslag mottas säkert med tacksamhet.
Mats Myrstener

Kategorier
Finanskrisen kulturpolitik offentlig sektor

Företagsamma bibliotek?

Hörde i morgonekot att Myndigheten för tillväxtanalys till Näringsdepartementet lämnat en rapport om hur man ska kunna mäta sysselsättning, tillväxt och produktivitet i kulturnäringarna, som är det nya samlingsbegreppet för upplevelseindustri och kreativa näringar.
Den intervjuade experten påpekade att staliga kulturinstitutioner inte ingår i begreppet kulturnäringar eftersom de inte är företag! Kommunala kulturaktörer nämndes överhuvudtaget inte, man är kanske omedveten om deras existens?
Trodde att grejen nuförtiden är att kulturinstitutioner ska drivas så likt företag som möjligt, och så ska de inte ens räknas i tillväxtverkets värld! App, lapp, vi slapp!
Risken är att den globala jakten på tillväxt kommer att leda till en missväxt som intet jordbruksstöd i världen kan kompensera och då är det bara att hoppas att det finns kvar gemensamma odlingar, såväl andliga som mer jordbundna!

Ingrid Atlestam

ps En stor missräkning för hela denna trend, att se kultur i ekonomiska tillväxttermer, är att föredömet Hultsfredsfestivalen tydligen har kånkat.