Kategorier
Uncategorized

Det ska börjas i tid …

I dagens Metro (Stockholmsupplagan) läser jag om hur en organisation kallad http://bekantskaper.se/aktiviteter-2/svenska-for-smabarnsforaldrar/ försöker nå invandrade föräldrar som inte har svenska som modersmål. En del i projektet kallas ”Svenska med baby”, och man träffas på biblioteket i Alby (Botkyrka) och Tensta konsthall (Stockholm). Målet är att icke svenskspråkiga ska få en chans att prata svenska, tillsammans med sina nyfödda. Så visst finns det goda ideer!

svenska-med-baby-bild-300x200

Mats Myrstener