Kategorier
socialistiska systerorganisationer

Hej socialistiska psykologer!

Omslag till bis 201802.

BiS är inte ensam i sin roll som vänsterorienterad yrkesförening, flera liknande grupper finns inom andra professioner. bis genomför under 2018 en enkät där vi intervjuar andra socialistiska yrkesorganisationer om vilka frågor de arbetar med och hur de ser på sin organisering. Här är Socialistiska psykologers svar, förmedlade via en av deras medlemmar, Adam Hultqvist. Denna text är först publicerad i bis 2018:02.

Hur länge har ni funnits och hur bildades ni?

Socialistiska psykologer i Malmö har funnits sedan mars 2014 och bildades av en grupp psykologstudenter som startade gruppen utifrån en önskan att organisera psykologer som är socialister. Det var en reaktion på bristen av strukturella förklaringar till psykisk ohälsa under utbildningen och för att kunna samarbeta med Socialistiska Läkare och KAOSA (Kritiskt Organiserade Socialarbetare).

Vilka är era viktigaste frågor och hur ser er organisering och aktivism ut?

Just nu är våra viktigaste frågor migrationsrelaterad ohälsa, asylrätt, hållbar aktivism och antikapitalism. Vi är också aktiva i rörelsen ”En annan vård är möjlig” för, på olika sätt, mer jämlik vård som också är en viktig fråga för oss. I Malmö är vi en grupp på cirka tio aktiva, från och till, och har främst samarbetat med andra nätverk och organisationer och inte med politiska partier. Vi arrangerar och håller föreläsningar och workshops, till exempel har vi deltagit på konferensen Marx2016 i Stockholm och FemF (Feministiskt forum) i Helsingfors förra året. Därtill studiecirklar, handledning (för aktivister) och demonstrationer.

Hur ser ni på er organisering i relation till exempelvis fackförbund, politiska partier eller andra utomparlamentariska nätverk? Vad är fördelarna med att organisera sig i den form ni gör?

Vi har velat hålla det enkelt, snarare än att bilda en förening med styrelse och stadgar, då detta gett oss mer flexibilitet och frihet. Vi tänker dock att vårt sätt att organisera oss har funkat för att vi är en så pass liten grupp, det hade varit svårare i en större grupp och eventuellt behövs mer struktur för att gruppen ska kunna växa.

Läs mer

bis redaktion

Kategorier
socialistiska systerorganisationer

Hej socialistiska läkare!

Omslag på bis 2018:01. På omslaget en flyttlåda med daisyböcker.BiS är inte ensam i sin roll som vänsterorienterad yrkesförening, flera liknande grupper finns inom andra professioner. bis genomför under 2018 en enkät där vi intervjuar andra socialistiska yrkesorganisationer om vilka frågor de arbetar med och hur de ser på sin organisering. Först ut är Socialistiska läkare, som svarade genom föreningens ordförande, Sten Axelson Fisk. Denna text är först publicerad i bis 2018:01

Hur länge har ni funnits och hur bildades ni?

Vår förening har funnits sedan 2010. Det var ett gäng nyexaminerade läkare och läkarstudenter som mot slutet av sin utbildning upplevde behov av att organisera en motkraft till den privatiserings- och nedskärningsvåg som då sköljde över vården. Föreningen har funnits i två tidigare upplagor. En på 1930-talet med Gunnar Inghe som förgrundsgestalt. Då samarbetade socialistiska läkare bland annat med Elise Ottesen Jensen och RFSU. Sedan fanns föreningen på 1970- och 1980-talen, på slutet organiserade kring tidningen Motpol.

Vilka är era viktigaste frågor och hur ser er organisering och aktivism ut?

Våra viktigaste frågor handlar om jämlik hälsa och jämlik sjukvård, utifrån klass, kön, etnicitet, sexualitet, könstillhörighet och funktionalitet. De frågor vi konkret har arbetat mest med är politisk organisering mot nedskärningar och privatiseringar, där vi varit drivande i flera landsomfattande demonstrationer (Rädda Vården, Folkkampanjen mot vinst i välfärd, En Annan Vård Är Möjlig etc.). Vi har också gett ut två nummer av en egen tidning, Samhällskroppen, ordnat föreläsningar och haft internationella engagemang.

Hur ser ni på er organisering i relation till exempelvis fackförbund, politiska partier, eller andra utomparlamentariska nätverk? Vad är fördelarna med att organisera er i den form ni gör?

Vi är partipolitiskt obundna men samarbetar gärna med politiska partier. Vi har ordnat demonstrationer tillsammans med flera olika partier, såväl inom riksdagen som till vänster om riksdagen. Vi har också samarbetat med andra utomparlamentariska nätverk. Läkarförbundet är vår fackförening och de har traditionellt inte varit ett vänsterinriktat fackförbund. Det är först på senare år som medlemmar ur vår förening också engagerat sig för sjukvårdsfrågor från en facklig plattform.

Länkar:

Socialistiska läkare

Prenumerera på bis

Köp lösnummer av bis

bis redaktion