Kategorier
internationella frågor

MAY DAY barnbibliotek i Baghdag behöver stöd

Irak är ett av världens mest våldsamma länder. Under år av förtryck, sanktioner, ockupation och krig har barns behov åsidosatts och deras vardag präglats av våld. Alltför många barn har fallit utanför skolsystemet.

Sedan några år tillbaka driver Svensk-irakiska Solidaritetskommittén (SISK), http://www.sisol.se, i samarbete med Iraqi Womens’ League (Iraks äldsta kvinnoförening, grundad år 1952) två barnbibliotek i Bagdhad.  Biblioteket i Karrade, ett religiöst blandat område, får medel från Forum Syd. Det år 2008 startade biblioteket i Sadr City, en slum med många miljoner invånare, stöds av Radiohjälpen.

 Allt arbete görs på ideell basis; endast den inhemska bibliotekspersonalen få en ynka liten lön för sitt krävande och många gånger farliga arbete.

Biblioteken fungerar som fristäder undan den riskfyllda utemiljön och är välbesökta. I Sadr City är tillströmningen så stor att barnen måste delas in i grupper. Föräldrar och barn har tillgång till arabiska barnböcker och får också stifta bekantskap med Pippi, Alfons Åberg och många fler här i Norden älskade sagofigurer. Datorundervisning bedrivs, läxhjälp tillhandahålls, det ritas och målas och spelas teater, kurser i barna- och hälsovård anordnas.

På grund av det kaotiska läget i landet och på grund av den utbredda korruptionen har inhemsk finansiering ännu inte kunnat erhållas. SISK består av en liten grupp om sju personer med ett trettio-tal stödjande medlemmar. Vi står nu inför kravet att före 2012 års utgång skrapa ihop 45 000 kr i s.k. egenavgifter till Forum Syd och Radiohjälpen. Annars kommer fortsatt stöd inte att beviljas, något som skulle komma att betyda slutet på verksamheterna i Irak.

Varje bidrag, stort som smått, tas emot med största tacksamhet!

Sätt in ditt bidrag på SISKs bankgiro 713-1469 Märk inbetalningen ”Bagdad”. Vi ser naturligtvis också väldigt gärna att du blir medlem i SISK.

Elise Rappe, sekreterare i SISK , elise154@hotmail.com
Anita Lilburn, ordförande i SISK, anitalilburn3@gmail.com