Kategorier
queerrörelsens arkiv och bibliotek

Queerrörelsens arkiv och bibliotek räddar material som riskerar att försvinna ur historien

Nystartade Queerrörelsens arkiv och bibliotek, QRAB, sprider kunskap om queer aktivism, historia och kultur. Arkivet drivs av en förening med 25 medlemmar.

Föreningen har bland annat engagerat sig i att rädda samlingar av material som annars riskerar att upphöra. Exempelvis tog sig Olov Kriström, göteborgsbibliotekarie och initiativtagare till föreningen, till Stockholm för att rädda vad som blev kvar efter att RFSL:s bibliotek lades ned. Så här beskriver föreningen själva sin verksamhet:

Hösten 2017 bildades QRAB i Göteborg som en förening utifrån behovet och begäret att ta tillvara på material som många gånger riskerar försvinna ur historien – berättelser om kroppar och kärlekar som dömts, gömts och glömts. QRAB använder ”queer” som ett inkluderande begrepp som innefattar lesbiska, asexuella, intersexuella, transsexuella, bisexuella och homosexuella erfarenheter. Genom att göra dessa berättelser tillgängliga för aktivister, akademiker och allmänhet vill vi främja en historiemedvetenhet som kan inspirera till fortsatt kamp för alla människors rättigheter och fulla frihet.

Queerrörelsens arkiv och bibliotek har idag en samling på 1 700 böcker, 1 100 tidskrifter och tre hyllmeter arkivmaterial och har som ambition att skaffa sig en egen lokal i Göteborg. Läs gärna mer om deras verksamhet i de två intervjuer med Olov Kriström som du hittar i våra länkar.

Länkar:

QRAB – Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek

Queera böcker hittar nytt hem (Fria tidningen)

Räddar queerrörelsens historia (BBL)

Tobias Willstedt