Kategorier
flyktingar nyheter

Att leva som migrant med funktionsnedsättning i Sverige

Onsdag 10e juni klockan 14 – 17 ordnar organisationen Disabled Refugees Welcomes en photovoice utställning. Utställningen kommer att sändas live för alla som vill uppleva den!

”Vi vill att våra röster ska höras

– Att leva som migrant med funktionsnedsättning i Sverige.”

Utställningen “Vi vill att våra röster ska höras!” syftar till att höja medvetenheten om livsvillkoren för migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige. Det är en samling fotografier tagna av migranter med normbrytande funktionalitet som exponerar fotografernas olika livsvillkor ur deras egna perspektiv, vinklar och med sina egna röster.

Photovoice är en visuellt deltagande forskningsmetod som gör det möjligt för människor ur minoritetsgrupper att skapa bilder om sina egna verkligheter och med teman som är relevanta för dem själva. Fotografiernas styrka möjliggör och förbättrar en dialog där kommunikation och standardförfaranden för att nå ut till myndigheter inte finns tillgängliga för vissa sociala grupper.

Under sommaren och hösten har Disabled Refugees Welcome- projektet arrangerat några träffar med nio personer som har migrerat till Sverige och har normbrytande funktionalitet, där metoden har använts.

Vi vill att våra röster ska höras – Att leva som migrant med funktionsnedsättning i Sverige – är en utställning som representerar det som inte lätt sätts i ord. Visuella vittnesmål skapade av DRWs deltagare, där de själva delar med sig till samhället av sina berättelser om livet som migrant med normbrytande funktionalitet i Sverige.

Vernissaget för denna utställning kommer att presenteras som ett webinar där värd och talare kommer att vara deltagare ur Disabled Refugees Welcomes photovoicegroup. Varje deltagare kommer att berätta om ämnen som är relevanta för dem själva och i relation till sina egna fotografier.

Evenemanget äger rum onsdag 10 juni 14-17

Utställningen äger rum i verktyget Zoom. För att delta måste du anmäla dig, följ länken nedan.