Etikettarkiv: översättningar

Öppna dörren för världslitteraturen!

Trots globaliseringen, gränsöverskridningar och mångkultur så råder det motsatta fenomenet inom den översatta litteraturen, skriver Styrbjörn Gustafsson, förläggare på Tranan & Trasten.
Den engelskspråkiga litteraturen står för nära 80 procent av alla översättningar till svenska, medan världsspråk som franska, spanska och arabiska står för ett par procent, tillsammans. Trenden är att allt mindre översätts från andra världsdelar än Europa och Nordamerika. De senaste tre åren har 17 skönlitterära böcker av afrikanska författare översatts, nio av dessa av förlaget Tranan.
Antalet utgivna titlar på bokmarknaden har markant ökat de senaste tjugo åren. Men den angloamerikanska översatta litteraturen dominerar ännu mer idag än tidigare.
Som bibliotekarie har man alltså ett visst ansvar att försöka motverka denna snedfördelning. Att slå ett slag inte bara för den smala litteraturen som lyrik och essä och icke-bestsellers, utan också för den icke-angloameri-
kanska litteraturen som översätts till svenska.
Mats Myrstener
källa: Svensk bokhandel 2010/15

Bekymrad akademi

”Inom Akademien märker vi tydligt nedskärningarna på litteraturområdet. Det satsas mindre på att översätta böcker både till och från svenska. Det är ett stort bekymmer. Alla andra länder i norra Europa satsar mer än Sverige.”
säger Per Wästberg intervjuad av Sanna Torén Björling
källa: DN 21/8