Kategorier
BiS föreningen bis tidskriften

BiS får hedersomnämnande för hedervärda insatser

Oscarspriset i Svensk folkbildning 2014

pressmeddelande

Oscarspriset i svensk folkbildning delas ut årligen av Oscar Olsson Museet i Malmö till en person eller förening som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och öka medvetenheten om folkbildningens insatser.

Priset består av ett stipendium på 10 000 kr, ett konstnärsdesignat diplom och en artikel om pristagarens folkbildningsinsats i museets årsskrift.

Priset kommer att delas ut på Landshövdingeresidenset i Malmö den 26 november kl. 15.00 – 16.00, då även press och folkbildningens företrädare är inbjudna.

Årets pristagare presenterades genom följande tillkännagivande:
”Initiativtagaren till ’Tredje rummet’ i Malmö, Ingrid Rasch, tilldelas 2014 års Oscarspris i  svensk folkbildning för sitt målmedvetna och uthålliga arbete med att i gränsöverskridande kulturmöten skapa demokratiska dialoger kring samtids- och framtidsfrågor av stor angelägenhet för både individ och samhälle.”

Kommittén beslöt dessutom att i år ge två hedersomnämnanden till kandidater för hedervärda insatser.

Dessa är tidskriften ”BiS – Bibliotek i Samhället” och grundaren av Bosnien-Hercegovinas kvinnosällskap ”Ramiza Karmehmedovic”.

Även dessa är inbjudna till prisutdelningen den 26 november.