Kategorier
bibliotek BiS föreningen bokinköp mediaurval

Bibliotek, automatisering och artificiell intelligens

Uppdatering:
Samtalet om Bibliotek, automatisering och artificiell intelligens kommer inleda BiS årsmöte. Man kan delta i samtalet utan att delta i resten av årsmötet. Samtalet är öppet för alla, även dig som inte är medlem i BiS. Anmäl dig till christian_forsell@telia.com.

Den tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter till automatisering och ”smarta” verktyg i biblioteksvardagen. Vad innebär AI för bibliotek och biblioteksarbete, i form av möjligheter och risker? Vem har makten över de digitala redskapen, och hur knyter utvecklingen inom bibliotek an till övrig automatisering och användande av AI inom offentlig sektor? Utifrån färska exempel samtalar Martin Persson från BiS med Charlotte Högberg, BiS-medlem och doktorand vid Institutionen för teknik och samhälle, Lund Tekniska Högskola.

Samtalet kommer äga rum på BiS årsmöte lördag 27 mars. Mötet genomförs digitalt och är öppet för alla medlemmar.

Bli medlem i BiS

Som medlem får du tidskriften bis som kommer ut med 4 nummer om året.

Ett vanligt medlemskap kostar bara 250 kronor per år, eller 160 kronor för dig som är student/pensionär/person utan full inkomst. Du kan betala enkelt med Swish.

Styrelsen

Kategorier
Uncategorized

Är du en vinnare eller förlorare?

Per Sundgren, tidigare kulturborgarråd i Stockholm (v), skrev 25/9 i DN ett inlägg som är värt att retweeta. Med Pers tillåtelse:

”Just nu pågår en fullständigt grotesk räkneövning i de flesta medier. Budgetens alla förslag reduceras till kostnader eller vinster för dig som person. Hur många kronor och ören förlorar (eller vinner) du och din familj? Med detta sätt att räkna är du alltid en förlorare när du betalar skatt.

All skatt är förlust. När psykvården förbättras, när fritidshemmen, skolan och hemtjänsten får mer personal, när pensionerna höjs, då är du som arbetar en förlorare. Och självklart är varje krona som satsas på kultur en brakförlust. När den offentliga servicen däremot rustas ned genom att skatten sänks och försämringar sker inom vård, skola och omsorg, då är du en vinnare! Men inte satsningar på miljö, när bensinskatten höjs och när det satsas på kollektivtrafiken.

Sanningen är ju att skatt är grunden för ett civiliserat samhälle, att vi tillsammans kan stå för kostnader som inte bara gynnar oss själva. Det riktigt otäcka är att detta sätt att räkna kan bli en vana som tränger in i våra huvuden och får oss att förlora vår medmänsklighet.”

Retweetat av Mats Myrstener