Kategorier
internationella frågor Palestina solidaritetsarbete Uncategorized

Stöd det läsfrämjande arbetet i Palestina! BiS startar insamling till palestinsk läsfestival

Föreningen BiS har en lång tradition av internationellt engagemang och nu fortsätter föreningen sitt arbete med att stödja projekt som ger barn böcker och stimulans att läsa. BiS har inlett ett samarbete med Yafa Cultural Center, ett bibliotek och kulturcenter beläget i Balata Refugee Camp, som ligger strax utanför Nablus på Västbanken. Balata-lägret är ett av de flyktingläger som grundades av FN för att hysa den stora mängd palestinier som drevs på flykt i samband med den israeliska statens grundande i slutet av 40-talet. I Balata-lägret bor cirka 30 000 personer på en väldigt liten yta.

På Yafa Cultural Center arbetar volontärer med att ge områdets barn och ungdomar tillgång till litteratur och läsning samt en mängd kulturaktiviteter, till exempel dans- och teatergrupper, författarbesök och radio- och videoproduktion. De gör ett viktigt arbete i att stärka de palestinska barnens och ungdomarnas läskunnighet och kulturella identitet, och ger dem redskap för att uttrycka sig själva och sin situation i olika konstnärliga eller dokumentära former.

Förutom det dagliga arbetet på Yafa Cultural Center planerar centret inför en läsfestival som ska äga rum i början av april nästa år, under den nationella palestinska läsveckan. Festivalen kommer samla människor i alla åldrar i Nablus för olika aktiviteter som stimulerar till läslust och visar på läsningens betydelse i samhället. Utöver händelserna i Nablus, dit det också går bussar från närliggande samhällen (till exempel Jenin, Ariha, Toubas och Toulkaram) planeras också läsaktiviteter i traktens skolor. Finansieringen av läsfestivalen är beroende av bidrag från föreningar och privatpersoner och BiS har beslutat sig för att använda sin solidaritetsfond för att hjälpa till att förverkliga projektet.

Var med och stötta den palestinska kampen för litteratur och läsning, ge ditt bidrag till Yafa Cultural Centers läsfestival!

BiS styrelse

Sätt in ditt bidrag på BiS PG-konto 335316-6 och märk inbetalningen med ”Solidaritetsfonden/Palestina”!

För att läsa mer om bibliotek, arkiv och informationsverksamheter i Palestina, se bis 3/2014 och 3/2015 eller organisationen Librarians and Archivists with Palestine (http://librarianswithpalestine.org/).