Tag Archives: medieurval

Det högerextrema hotet mot biblioteken

DN rapporterar om hur bibliotekarier i Nacka har utsatts för påtryckningar och dödshot efter att avböjt prenumerationer på tidningen Nya Tider. En tidning som Expo beskriver som ”djupt förankrad i den rasideologiska miljön”. Detta sker kort efter att en bibliotekarie på Ekerö bibliotek har utsatts för hot efter att biblioteket inte köpte in Massutmaningen av Tino Sanandaji, en bok som kramas om av högerextrema aktivister. Situationen eskalerade tills biblioteket i Ekerö valde att ta in väktare för att garantera säkerheten i biblioteket.

Det är hårresande att läsa om hur dessa bibliotekarier utsätts för hot om våld och död när de bara har gjort sitt jobb som tjänstemän.

Jag blir också bekymrad när jag läser Erik Fichtelius (regeringens utredare för nationell biblioteksstrategi) kommentar i DN som reducerar det komplexa urvalsarbetet till ett plakat om bibliotekets neutralitet. Fichtelius säger att biblioteket ska vara en plats där material från alla olika politiska åskådningar ska representeras.  Folkbiblioteken måste ju dock förhålla sig till en verklighet med en enorm bokproduktion och politiska rörelser som kämpar för utrymme. Vi vet ju att budgeten är begränsad och likaså utrymmet på hyllorna. Varje bok eller tidskrift kommer inte kunna köpas in och ett urval måste göras. Gör då dessa bibliotekarier fel när de säger att allt inte får plats? Gjorde Ekerö bibliotek fel när de nekade inköp av Massutmaningen för att den var egenpublicerad och bibliotekarierna inte kunde validera dess kvalité – samma öde som en stor mängd böcker utgivna av små förlag möter? Är det fel av Nacka kommun att neka prenumeration av Nya Tider eftersom den högerextrema rasideologi tidningen företräder inte är en åsikt bland andra?

Nej.

Det verkliga hotet mot bibliotekens neutralitet måste vara när politiska rörelser börjar använda hot och våld för att påverka deras innehåll. Det är där fokus borde ligga. Låt bibliotekarierna göra sitt urval efter transparanta och demokratiskt förankrade principer. Och skydda dem mot våldsverkarna.

Länkar:

Bibliotekens urval väcker hat och hot – DN.SE

Det här är Nya Tider

Kommunen kör över biblioteket – kräver att Tino Sanandajis bok köps in | ETC

Biblioteket valde bort bok – utsattes för näthat

Tobias Willstedt

Hellre tio lexikon i hyllan än en e-bok på plattan

I  e-boksutredningen konstateras att detta med e-böcker på folkbibliotek kan bli en dyr historia. Varje e-boklån kostar biblioteket 20kr och en del bibliotek har infört begränsning på hur många man får låna. Vilket upprör bland annat Svensk Biblioteksförening. Man säger att detta skulle strida mot bibliotekslagen. Men bibliotekslagen säger inget om att alla ska ha rätt till allt genast.

Självklart är det viktigt att jobba för att tillgången på e-böcker blir lika obegränsad som den på pappersböcker, ja de kan på sikt bli ännu tillgängligare, när fler har möjlighet rent tekniskt att läsa dem och man löst de ekonomiska problemen.

Men i väntan på detta så är det faktiskt helt ok med begränsningar. I Göteborg får man låna max tre e-böcker i veckan och det måtte då räcka. Andra är mer restriktiva. Huvudsaken är ju att man begränsar det på ett rättvist sätt, alltså lika mycket åt alla, ingen ska kunna ta för sig mer. Det är ju redan ett oerhört privilegium att,tack vare att man haft råd att köpa läsplatta eller annan lämplig apparat, så har man möjlighet att snabbt få tag på en massa nya böcker.

Att begränsa när resurserna av någon anledning är knappa är ju inget nytt i biblioteksvärlden. I det tidiga folkbiblioteken var det ofta ett maxantal böcker man fick bära hem. Under mina år i biblioteksvärlden har jag varit med  om maxantal tre styck på säväl bilderböcker som deckare och serieböcker, just för att det skulle bli något åt alla. Organiserad solidaritet helt enkelt.

Så varför så upprört när detta nu gäller e-böcker? Risken är att biblioteken omprioriterar sina mediapengar för att tillfredställa den ännu så länge lilla och privilegierade grupp som lånar e-böcker, på bekostnad av betydligt angelägnare medieinköp om man ser till bibliotekets uppdrag att överbrygga klyftor.

Ingrid Atlestam