Kategorier
Google nätneutralitet wikileaks

Vad håller Google på med?

Vad gäller hur vi använder internet kan nog få företag sägas ha ett sådant inflytande som Google. De har de senaste åren legat bakom världsledande innovationer som Google Earth, Google Books, Google Wave (som förvisso floppade och lades ner häromdagen) och annat. Listan kan göras längre. Företaget har också varit i hetluften, till exempel för att man under en tid hjälpte diktaturen Kina att censurera internet. Nu verkar företaget vrida internet åt en riktning som vi alla bör vara på vår vakt emot.


Via Lawrence Lessigs twitter fick jag häromdagen en länk till den här artikeln i Huffington post som beskriver hur Google tillsammans med storföretaget Verizon ämnar begränsa det öppna internet i framtiden. Även DN har plockat upp nyheten och de får verkligen framtiden att låta dyster (Läs här: ”Ajöss till nätet som vi känner det”). Tydligen har Google och Verizon kommit överens om att nätneutraliteten i framtiden skall upphöra. Nätneutraliteten innebär i kort att alla internettrafik skall behandlas lika. Det är den princip som garanterar yttrandefrihet på internet: utan den principen kommer nätet i ännu högre grad än idag bli kontrollerat av företag som kommer värdera innehållet på internettrafiken. Det kommer bli lättare för företag och stater att utöva censur och begränsa medborgares tillgång till kritisk infomation som exempelvis Wikileaks. Den kinesiska modellen kommer gälla även här hos oss kanske?


Som om inte det vore nog så läser jag en väldigt intressant artikel på kulturnyheterna som ger oroväckande indikationer om vad Google vill göra med all information de ackumulerat genom sin dominerande ställning. Kolla in den här.


Tobias Willstedt