Kategorier
litteratur och samhälle

Så tog kvinnorna över läsandet

Intressant ”under strecket” i Svenska dagbladet idag:

http://www.svd.se/kultur/understrecket/sa-tog-kvinnorna-bokstavligen-over-lasandet_4366213.svd

Mats Myrstener