Etikettarkiv: kurdiska biblioteket

Rädda Kurdiska Biblioteket

Bild på barn som står vid en giffeltavla. På giffeltavlan står det

Kurdiska Biblioteket ligger i Alvik i Stockholm. Biblioteket är en politiskt och religiöst obunden institution som verkar för att tillgängliggöra det kurdiska kulturarvet till alla.

Det material som Kurdiska Biblioteket samlar omfattar alla trycka verk författade av kurder eller om kurder och Kurdistan. I dess samlingar finns äldre unika dokument såväl som nyutkommen litteratur om kurder, både på kurdiska och andra språk.

Biblioteket har länge haft ekonomiska problem och vi har flera gånger skrivit om situationen här på denna sida. Nu tickar klockan mer än någonsin. Jag citerar bibliotekets Facebooksida (inlägg från 21 februari 2018):

För en tid sedan ansökte biblioteket om extrabidrag hos Landstinget, detta eftersom de befintliga bidragen inte täcker bibliotekets kostnader, denna ansökan har nu fått avslag. Det innebär att bibliotekets resurser räcker till augusti månad 2018. därefter är resurserna slut och biblioteket kan inte fortsätta existera i sin nuvarande form.
Vårt enda kvarvarande hopp – är att vända oss till privatpersoner, som så många gånger tidigare har bidragit på alla möjliga sätt och vis. Vi är tvingade att be om denna hjälp i en extremt pressad situation. Vi behöver fler månadsgivare för att kunna fortsätta finnas. Vi inser hur svår denna förfrågan är i en tid då den ena krisen avlöser den andra. Men biblioteket är en kunskapsförvaltande institution som fortsätter att producera ny kunskap för framtiden. Den kunskap som vi använder i vår fortsatta kamp för grundläggande mänskliga rättigheter – en kamp som på så många sätt bara är i sin begynnelse.

Stötta gärna Kurdiska Bibliotekets verksamhet. Se länk nedan.

Länkar:

Donera till Kurdiska Biblioteket

Läs mer om Kurdiska Bibliotekets verksamhet

Tobias Willstedt

Kurdiska Biblioteket fyller år – Stötta Kurdiska Biblioteket

Kurdiska biblioteketKurdiska Biblioteket fyller 20 år men firar kanske sin sista födelsedag.

Kurdiska Biblioteket ligger i Alvik i Stockholm. Biblioteket är en politiskt och religiöst obunden institution som verkar för att tillgängliggöra det kurdiska kulturarvet till alla.

Det material som Kurdiska Biblioteket samlar omfattar alla trycka verk författade av kurder eller om kurder och Kurdistan. I dess samlingar finns äldre unika dokument såväl som nyutkommen litteratur om kurder, både på kurdiska och andra språk.

De senaste åren har biblioteket kämpat för att få det att gå ihop, och man har fått be omvärlden om ekonomiskt stöd flera gånger. Tisdag 10 oktober fyller biblioteket 20 år, och man uttrycker farhågan att det kommer att bli bibliotekets sista födelsedag eftersom läget fortfarande är så kritiskt.

För att fira 20-årsdagen ställer Kurdiska Biblioteket till med fest och öppnar sina dörrar för alla intresserade. Passa på att besöka biblioteket, och se till att stötta dem ekonomiskt så att de kan fortsätta sin verksamhet.

Länkar:

Kurdiska biblioteket fyller 20 år – samtalskväll

Stöd Kurdiska Biblioteket ekonomiskt (se info på hemsida)

Om Kurdiska Biblioteket

Tobias Willstedt

Kulturkväll för stöd till Kurdiska Biblioteket 24 april

En appell för Kurdiska Biblioteket!

Kurdiska biblioteket (Kitêbxaneya Kurdî), nu på Gustavslundsvägen 170 i Alvik (Stockholm), är den centrala institutionen för kunskap om kurder och Kurdistan. Den kunskap som finns samlad på Kurdiska biblioteket är tillgänglig för alla och lokalerna används även som samlings- och möteslokal.

Biblioteket och dess ekonomi:
Kurdiska Biblioteket har mer än 13 000 böcker på 30 olika språk; det är ett kurdiskt nationalbibliotek med unika dokument, musikinspelningar, rapporter, pamfletter och publikationer liksom skrifter från 1700-talet och framåt som informerar om kurdernas kamp för att överleva, bevara och vidareutveckla sin unika kultur i Irak, Turkiet, Iran, Syrien och i Transkaukasien. Här finns dagböcker från den all-kurdiska republiken Mahabad 1946, nationaleposet ”Mem och Zin”, handlingar från fredsförhandlingar i Lausanne 1923, vittnesmål från folkmordet i Halabja i Irak 1988 med FN-stadgan och folkmordstraktatet samt beskrivningar av gravmonument över kurdiska furstar från 1200-talet från foten av Arraratbergen.
Detta kurdiska kulturarv måste förvaltas, användas och utvecklas.

Biblioteket startades av Nedim Dagdeviren 1997 och hade då lokaler på Skeppsholmen.
Biblioteket fick från början 1 000 000 kr från staten och 300 000 kr från Stockholms stad. Det har nu minskat så att staten ger 400 000 kr men staden forfarande 300 000 kr. Det senare anslaget återgår med råge, nu 410 000 kr för hyran, direkt till staden för lokalerna i Alvik.
Vi har bara råd att ha en anställd, egentligen inte ens det. Inklusive arbetgivaravgift, pensionsförsäkring mm kostar det drygt 500 000. Redan där ser vi att det inte går ihop. Till det kommer bokinköp, telefon, förbrukningsmaterial, städning, kopiator, försäkring, revision och bokföring, hemsidan mm på drygt 100 000 kr, utgifter som vi på alla sätt har minimerat. Vi har haft tur att få ha en bibliotekarie anställd med arbetsmarknadsstöd och har därigeom fått ett litet bidrag och värdefullt katalogiseringsarbete gjort.
För fem år sedan, höll vi en manifestation för biblioteket. Några av er var mycket frikostiga den gången. De medlen har vi fonderat och lever på nu, bland annat ett stort bidrag från den självständiga regionen Kurdistan. Men dessa medel börjar sina. Om ett år eller två är de slut. Skall vi stänga biblioteket då? Den mötesplats som blivit så populär inte enbart bland kurdiska föreningar och organisationer utan också för många andra!

Kulturkväll 24 april
Därför bjuder vi nu in till en kulturkväll med underhållning, mingel och något ätbart den 24 april. Då har dessutom Svensk-Kurdiska Vänskapsföreningen sitt årsmöte. Vi möts i en gemensam kväll för Kurdiska Biblioteket.
Tänk på att De Mänskliga Rättigheterna också innefattar skyldigheter – det gäller inte minst kurderna och deras vänner!

24 april 2015 kl. 18:00 på Kurdiska Biblioteket,
Gustavslundsvägen 170, Alvik Stockholm

Läs mer om programmet här

Inträde: 150 kr för medlemmar i SKVF,
250 kr för övriga,
Barn gratis.
Möjlighet finns att betala medlemsavgiften till SKVF är 100 kr.
Allt överskott för kvällen går till Kurdiska Biblioteket.

Bli en Kultur-Peshmerga! Donera minst 5000 kr och få ditt namn på en skylt i biblioteket! Bg 271-0580 (Svensk-Kurdiska Vänskapföreningen).
Märk betalningen med ”Kultur-Peshmerga” och ditt namn.

Anne Murray
ordf. Stiftelsen Kurdiska Biblioteket

Lena Insulander
ordf. Svensk-Kurdiska Vänskapföreningen

Arr: Kurdiska biblioteket, Svensk-Kurdiska Vänskapsföreningen