Kategorier
Kurdiska biblioteket Kurdistan

Kurdiska biblioteket i ständig kris

Kurdiska biblioteket har funnits i Stockholm sedan 1997 och har idag unika samlingar av kurdisk litteratur och andra kulturyttringar. Men biblioteket kämpar med bristande stöd och resursproblem. Kurdernas historia i Sverige är inte tillräckligt lång för att de ska räknas som en nationell minoritet och omfattas därför inte av KB:s nya uppdrag som gäller de nationella minoriteternas bibliotek. Annsofi Lindberg beskriver bakgrunden och nuläget för biblioteket. 

Text: Annsofi Lindberg

Newzad Hirori. Foto: Kurdiska biblioteket

Kurderna är en av de största invandrargrupperna i Sverige, ca 100 000 individer, och de har också en historiskt lång period av exil invävd i sin kulturella identitet. Viljan att uttrycka sig i tal och skrift på det egna språket har därför alltid varit stark. I Turkiet har den kurdiska identiteten och språket i princip varit förbjudna fram till idag. Fortfarande ses den kurdiska kulturen med misstänksamma ögon av de turkiska myndigheterna. I Irak har förhållandena varit något mer gynnsamma med ett visst självstyre och med möjlighet att publicera sig på det egna språket. 

Kurdiska biblioteket i Stockholm invigdes den 10 oktober 1997 och fyller alltså 25 år 2022. När biblioteket började sin verksamhet var det placerat på Skeppsholmen i den byggnad som kallas Mindepartementet. Idag är det Kungliga Konsthögskolan som hyr lokalen av Statens fastighetsverk. Efter renoveringen av lokalen på Skeppsholmen 2008 blev hyran betydligt högre och biblioteket flyttade därför till den nuvarande adressen i Alvik efter att ha mellanlandat en kortare period i Sundbyberg. 

Biblioteket startades som ett projekt

Biblioteket startades som ett projekt av författaren och läraren Nedim Dagdeviren som då även var styrelseledamot i Sveriges författarfond. Biblioteket fick till en början ett större ekonomiskt bidrag från stiftelsen Framtidens kultur och erhöll även ekonomiskt stöd från Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Statens kulturråd samt sponsrades av Svensk biblioteksförening. Idag är de ekonomiska förutsättningarna för att driva Kurdiska biblioteket betydligt kärvare. Det är ingen överdrift att påstå att bibliotekets framtid hänger på en mer skör tråd än någonsin under dess 24-åriga historia. Bibliotekets styrelse funderar därför på att försöka hitta en billigare lokal.

Det är ingen överdrift att påstå att bibliotekets framtid hänger på en mer skör tråd än någonsin under dess 24-åriga historia.

Enligt bibliotekets stadgar ska det finnas en representant från Svensk biblioteksförening i styrelsen, men ännu har man inte hittat någon som vill vara delaktig. 

För några år sedan, i samband med att Internationella biblioteket flyttade från Stadsbiblioteket vid Odenplan till filialen på Kungsholmen, föreslog den dåvarande chefen Krister Hansson att Newzad Hirori, som idag är Kurdiska bibliotekets chef, skulle katalogisera en del av SSB:s kurdiska litteratur. Efter att beståndet på Internationella biblioteket gallrats inför flytten skänktes c:a 5–6 kartonger med kurdisk litteratur till Kurdiska biblioteket.   

Ekonomin är i dagsläget mycket ansträngd för biblioteket. 2019–2020 gick Newzad Hirori som enda anställd ner till 50 %. 2021 arbetar han 40 %, allt för att försöka klara ekonomin.

I år kommer biblioteket inte att få något bidrag från Stockholms stad. Verksamhetsbidraget från Kulturrådet på 450 000 är i sin tur beroende av om biblioteket erhåller ekonomiskt stöd från Stockholms stad. Läget ser därför mörkt ut. Kulturrådsbidraget räcker bara till hyran av lokalen i Medborgarhuset i Alvik.

Samarbete med kurder? 

På frågan om det inte finns någon annan kurdisk organisation, exempelvis Kurdiska riksförbundet eller andra kurdiska institutioner som kan samarbeta eller ställa sig bakom biblioteket visar det sig vara komplicerat. Bibliotek med liknande syfte och funktion som det kurdiska fungerar annorlunda. Här kan nämnas Judiska biblioteket som har stöd av judiska församlingen eller Finlandsinstitutets bibliotek som är en del av institutet. Tanken på samarbete med andra kurdiska föreningar har än så länge varit svår att genomföra, liksom försök att dela lokalen med andra kurdiska organisationer trots att ett samarbete skulle spara pengar. 

Inget stöd från Kungliga biblioteket

För att få ett mer kontinuerligt ekonomiskt stöd från staten och KB är det avgörande att biblioteksverksamheten kan kopplas till en nationell minoritet. För att definieras som en sådan i Sverige krävs långvariga historiska band med landet. Samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar som har en historia före 1900 räknas därför som nationella minoriteter. Visserligen är kurderna en av landets största invandrargrupper med cirka 100 000 personer, men deras historia inte är tillräckligt lång för att räknas till kategorin nationell minoritet. KB:s nu planerade satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek kommer alltså inte vara något som stödjer Kurdiska bibliotekets verksamhet. Det förefaller mig konstigt att Kungliga biblioteket inte kan ge bidrag till ett redan fungerande bibliotek för en stor språklig minoritet, som finns tillgängligt i Stockholm och som dessutom innehåller unika samlingar. 

Det förefaller mig konstigt att Kungliga biblioteket inte kan ge bidrag till ett redan fungerande bibliotek för en stor språklig minoritet, som finns tillgängligt i Stockholm och som dessutom innehåller unika samlingar.

En annan sida av problematiken är också att många exilkurder ser vikten av att biblioteket finns, ser symbolvärdet i det, men kunskapen om hur en fungerande biblioteksverksamhet kan drivas ekonomiskt saknas ofta, enligt Newzad Hirori. Kurdiska biblioteket har inte köpt in några böcker sedan 2013, däremot får det ofta gåvor så samlingarna expanderar hela tiden, men problemet är främst att det inte kommer in så mycket aktuell litteratur. Böcker blir ofta stående i magasin eftersom ingen bibliotekarie hinner katalogisera. Idag har man bara två volontärer till hjälp.

Digitalisering och katalog

Biblioteket registrerar i Libris och som lokal katalog används Koha. 10 000 titlar är registrerade i Libris, dock ej de många tidskrifterna. Musiksamlingen finns heller inte katalogiserad. Newzad berättar också att det funnits planer på en gemensam internationell katalog över kurdisk litteratur globalt. Kurdiska akademien i Erbil i irakiska Kurdistan var intresserad men även i detta fall saknades resurser för att driva projektet. 

Ett flertal kända kurdiska TV- och mediabolag har under årens lopp spelat in och rapporterat om Kurdiska bibliotekets verksamhet och aktiviteter i Stockholm. Man har sagoläsning för barn varje lördag och den stora lokalen kan användas för föredrag och samkväm, vilket också hänt. I den bästa av världar skulle Kurdiska biblioteket i Stockholm kunna vara ett kunskapscentrum för alla kurder i Sverige. Så är det tyvärr inte än. Avslutningsvis menar Newzad Hirori att det är viktigt att hela tiden aktualisera bibliotekets verksamhet, inte minst digitalt, vilket man jobbar på. 

Forskningsbibliotek eller folkbibliotek?

Det är svårt att peka på vilken bibliotekskategori som kurdiska biblioteket tillhör? I Kurdistan finns inga vattentäta gränser mellan olika bibliotekskategorier. Är man ett special/forskningsbibliotek eller ett folkbibliotek? Eller båda delarna? Kanske ligger källan till problemen också här? Man kan ju inte vara allt på en gång? I Sverige är det viktigt att vara kategoriserad.

En framtida uppgift skulle kunna vara som ett kurdiskt arkiv, att samla fakta och kunskap om kurdernas liv i Sverige. Man kan väl tycka att Stockholms stad skulle ha råd att stötta det unika Kurdiska biblioteket i ett sådant viktigt arbete?

Prenumerera

Få nästa nummer av bis i brevlådan! En prenumeration kostar från 175 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med Swish.

Kategorier
Kurdiska biblioteket

Rädda Kurdiska Biblioteket

Bild på barn som står vid en giffeltavla. På giffeltavlan står det

Kurdiska Biblioteket ligger i Alvik i Stockholm. Biblioteket är en politiskt och religiöst obunden institution som verkar för att tillgängliggöra det kurdiska kulturarvet till alla.

Det material som Kurdiska Biblioteket samlar omfattar alla trycka verk författade av kurder eller om kurder och Kurdistan. I dess samlingar finns äldre unika dokument såväl som nyutkommen litteratur om kurder, både på kurdiska och andra språk.

Biblioteket har länge haft ekonomiska problem och vi har flera gånger skrivit om situationen här på denna sida. Nu tickar klockan mer än någonsin. Jag citerar bibliotekets Facebooksida (inlägg från 21 februari 2018):

För en tid sedan ansökte biblioteket om extrabidrag hos Landstinget, detta eftersom de befintliga bidragen inte täcker bibliotekets kostnader, denna ansökan har nu fått avslag. Det innebär att bibliotekets resurser räcker till augusti månad 2018. därefter är resurserna slut och biblioteket kan inte fortsätta existera i sin nuvarande form.
Vårt enda kvarvarande hopp – är att vända oss till privatpersoner, som så många gånger tidigare har bidragit på alla möjliga sätt och vis. Vi är tvingade att be om denna hjälp i en extremt pressad situation. Vi behöver fler månadsgivare för att kunna fortsätta finnas. Vi inser hur svår denna förfrågan är i en tid då den ena krisen avlöser den andra. Men biblioteket är en kunskapsförvaltande institution som fortsätter att producera ny kunskap för framtiden. Den kunskap som vi använder i vår fortsatta kamp för grundläggande mänskliga rättigheter – en kamp som på så många sätt bara är i sin begynnelse.

Stötta gärna Kurdiska Bibliotekets verksamhet. Se länk nedan.

Länkar:

Donera till Kurdiska Biblioteket

Läs mer om Kurdiska Bibliotekets verksamhet

Tobias Willstedt

Kategorier
Kurdiska biblioteket

Kurdiska Biblioteket fyller år – Stötta Kurdiska Biblioteket

Kurdiska biblioteketKurdiska Biblioteket fyller 20 år men firar kanske sin sista födelsedag.

Kurdiska Biblioteket ligger i Alvik i Stockholm. Biblioteket är en politiskt och religiöst obunden institution som verkar för att tillgängliggöra det kurdiska kulturarvet till alla.

Det material som Kurdiska Biblioteket samlar omfattar alla trycka verk författade av kurder eller om kurder och Kurdistan. I dess samlingar finns äldre unika dokument såväl som nyutkommen litteratur om kurder, både på kurdiska och andra språk.

De senaste åren har biblioteket kämpat för att få det att gå ihop, och man har fått be omvärlden om ekonomiskt stöd flera gånger. Tisdag 10 oktober fyller biblioteket 20 år, och man uttrycker farhågan att det kommer att bli bibliotekets sista födelsedag eftersom läget fortfarande är så kritiskt.

För att fira 20-årsdagen ställer Kurdiska Biblioteket till med fest och öppnar sina dörrar för alla intresserade. Passa på att besöka biblioteket, och se till att stötta dem ekonomiskt så att de kan fortsätta sin verksamhet.

Länkar:

Kurdiska biblioteket fyller 20 år – samtalskväll

Stöd Kurdiska Biblioteket ekonomiskt (se info på hemsida)

Om Kurdiska Biblioteket

Tobias Willstedt

Kategorier
Uncategorized

Kulturkväll för stöd till Kurdiska Biblioteket 24 april

En appell för Kurdiska Biblioteket!

Kurdiska biblioteket (Kitêbxaneya Kurdî), nu på Gustavslundsvägen 170 i Alvik (Stockholm), är den centrala institutionen för kunskap om kurder och Kurdistan. Den kunskap som finns samlad på Kurdiska biblioteket är tillgänglig för alla och lokalerna används även som samlings- och möteslokal.

Biblioteket och dess ekonomi:
Kurdiska Biblioteket har mer än 13 000 böcker på 30 olika språk; det är ett kurdiskt nationalbibliotek med unika dokument, musikinspelningar, rapporter, pamfletter och publikationer liksom skrifter från 1700-talet och framåt som informerar om kurdernas kamp för att överleva, bevara och vidareutveckla sin unika kultur i Irak, Turkiet, Iran, Syrien och i Transkaukasien. Här finns dagböcker från den all-kurdiska republiken Mahabad 1946, nationaleposet ”Mem och Zin”, handlingar från fredsförhandlingar i Lausanne 1923, vittnesmål från folkmordet i Halabja i Irak 1988 med FN-stadgan och folkmordstraktatet samt beskrivningar av gravmonument över kurdiska furstar från 1200-talet från foten av Arraratbergen.
Detta kurdiska kulturarv måste förvaltas, användas och utvecklas.

Biblioteket startades av Nedim Dagdeviren 1997 och hade då lokaler på Skeppsholmen.
Biblioteket fick från början 1 000 000 kr från staten och 300 000 kr från Stockholms stad. Det har nu minskat så att staten ger 400 000 kr men staden forfarande 300 000 kr. Det senare anslaget återgår med råge, nu 410 000 kr för hyran, direkt till staden för lokalerna i Alvik.
Vi har bara råd att ha en anställd, egentligen inte ens det. Inklusive arbetgivaravgift, pensionsförsäkring mm kostar det drygt 500 000. Redan där ser vi att det inte går ihop. Till det kommer bokinköp, telefon, förbrukningsmaterial, städning, kopiator, försäkring, revision och bokföring, hemsidan mm på drygt 100 000 kr, utgifter som vi på alla sätt har minimerat. Vi har haft tur att få ha en bibliotekarie anställd med arbetsmarknadsstöd och har därigeom fått ett litet bidrag och värdefullt katalogiseringsarbete gjort.
För fem år sedan, höll vi en manifestation för biblioteket. Några av er var mycket frikostiga den gången. De medlen har vi fonderat och lever på nu, bland annat ett stort bidrag från den självständiga regionen Kurdistan. Men dessa medel börjar sina. Om ett år eller två är de slut. Skall vi stänga biblioteket då? Den mötesplats som blivit så populär inte enbart bland kurdiska föreningar och organisationer utan också för många andra!

Kulturkväll 24 april
Därför bjuder vi nu in till en kulturkväll med underhållning, mingel och något ätbart den 24 april. Då har dessutom Svensk-Kurdiska Vänskapsföreningen sitt årsmöte. Vi möts i en gemensam kväll för Kurdiska Biblioteket.
Tänk på att De Mänskliga Rättigheterna också innefattar skyldigheter – det gäller inte minst kurderna och deras vänner!

24 april 2015 kl. 18:00 på Kurdiska Biblioteket,
Gustavslundsvägen 170, Alvik Stockholm

Läs mer om programmet här

Inträde: 150 kr för medlemmar i SKVF,
250 kr för övriga,
Barn gratis.
Möjlighet finns att betala medlemsavgiften till SKVF är 100 kr.
Allt överskott för kvällen går till Kurdiska Biblioteket.

Bli en Kultur-Peshmerga! Donera minst 5000 kr och få ditt namn på en skylt i biblioteket! Bg 271-0580 (Svensk-Kurdiska Vänskapföreningen).
Märk betalningen med ”Kultur-Peshmerga” och ditt namn.

Anne Murray
ordf. Stiftelsen Kurdiska Biblioteket

Lena Insulander
ordf. Svensk-Kurdiska Vänskapföreningen

Arr: Kurdiska biblioteket, Svensk-Kurdiska Vänskapsföreningen