Kategorier
motstånd

Farlig glädje

”Men elitens fientlighet mot dionysiska festligheter sträcker sig längre än till pragmatiska bekymmer om tänkbara uppror eller förförelse av ungdomen. Även filosofiskt hukar sig eliten inför åsynen av oordnad offentlig glädje. Hierarkin upprättar av naturen gränser mellan människor – vem som kan röra sig var, vem som kan närma sig vem, vem som är välkommen och vem som inte är det.
Festligheter och karnevaler bryter ner dessa gränser. Kännaren av den klassiska gudavärlden, Charles Segal, formulerade saken på följande sätt: ‘Medan Appolon upprättar avgränsningar och förstärker avspärrningar, upplöser hans motsats och komplement, Dionysos, dem.'”
(Barbara Ehrenreich: Karnevalsyra : den kollektiva glädjens historia, s. 274)