Kategorier
yttrandefrihet

Farliga skrifter

Under nazitiden i Tyskland utkom en rad små s.k. ”kamouflageskrifter” (tyska ”tarnschriften”). Ett antal av dessa förvaras på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm; kamouflerade i en neutral text med omslag om kaktusodling eller tysk grammatik döljer sig regimkritiska texter, ofta kommunistiska.
Förlaget Bokbål har gett ut ett antal av dessa småskrifter i nytryck, de leverareras i små oansenliga pappomslag. Köp dom till era bibliotek och ställ ut dom. Som exempel på hur farlig litteraturen kan vara, i länder där tryckfrihet inte är en självklarhet.
läs en presentation av kamouflageskrifterna av Kalle Laajala, se länken
http://www.arbark.se/2004/03/kamouflageskrifter/