Etikettarkiv: johannes soldal

Uppsala universitetsbibliotek stänger av autosuggest-funktionen

Lärosätesbibliotekens sökmaskiner, dyra investeringar som är rika på ”smarta” algoritmer, ordnar forskares, studenters och andra kunskapstörstandes träffar enligt komplexa beräkningar. Trots deras neutrala skepnad blir det ibland tydligt att de också innehåller – och befäster – fördomar, rasism och sexism. Efter en artikel i ett tidigare nummer av bis valde Uppsala universitetsbibliotek att stänga av autosuggest-funktionen i söksystemet Summon.

Uppsala Universitetsbibliotek Carolina Rediviva
Dr. Mirko Junge / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

I min recension av boken Masked by Trust: Bias in Library Discovery i bis 3/2019 uppmärksammades att samma dolda rasism och sexism som finns i söksystemen på många amerikanska universitetsbibliotek också finns på svenska universitetsbibliotek. Boken är skriven av bibliotekarien och webbutvecklaren Matthew Reidsma och handlar om så kallade discoverysystem. Enkelt sammanfattat är discoverysystem inköpta söksystem för universitet och högskolor, varav de största är Summon, Primo, WorldCat Discovery och EBSCO Discovery Service (EDS).

Jag skrev in ”muslims are” och fick upp ett förslag för hur söktermen bör slutföras: ”muslims are terrorists”.

Uppsala universitetsbibliotek (UUB) har använt discoverysystemet Summon sedan 2013 och jag genomförde två sökningar i deras digitala katalog. Jag skrev in ”muslims are” och fick upp ett förslag för hur söktermen bör slutföras: ”muslims are terrorists”. Sedan skrev jag in ”women are” och bland förslag som ”women are better leaders” och ”women are overworked at home” ck jag förslag som ”women are emotional” och ”women are persons”. Sökmotorns autosuggest-funktion föreslog alltså att muslimer är terrorister och att kvinnor är känslosamma och ”personer”. Hur kan det här komma sig?

Discoverysystemet Summon är modellerat efter Googles sökmotor, och precis som Google använder Summon algoritmer för att ge användaren autosuggest-förslag. Det går kort sammanfattat till så att en AI matas med tidigare användares sökhistorik – vilket i bästa fall ger relevanta autosuggest-förslag, men som i värsta fall riskerar att reproducera rasistiska och sexistiska föreställningar, som i exemplen ovan.

Jag hör av mig till UUB för att beskriva mina upptäckter och för att fråga om de har stött på liknande exempel. Efter ett par mejl fram och tillbaka kommer jag i kontakt med Bodil Wik, systembibliotekarie vid UUB. Hon nämner att de sedan två år tillbaka har stängt av Summons funktion ”topic explorer”, på grund av ”en hel del underliga resultat”. Topic explorer-funktionen fungerar som så att sökordet eller sökorden kopplas till en Wikipedia-artikel vars innehåll syns i en faktaruta. Faktarutan ger användaren mer information om ett ämnesområde som hen eventuellt är intresserad av, men det är också den funktion som Reidsma i sin bok pekar ut som mest problematisk. Enligt Bodil Wik var problemen särskilt kopplade till vilka svenska Wikipedia- sidor som valdes ut:

Exempelvis en sökning på engelska termen ”medicine” via svenska gränssnittet gav resultatet ”schamanism” i svenska Wikipedia. I engelska gränssnittet kom ”Medicine” som uppslagsord i engelska Wikipedia så det sker extra konstigheter i språkhanteringen här.

Varken Reidsma, UUB, du eller jag har tillgång till information om hur discoverysystemens algoritmer fungerar på ”insidan”. Men en anledning till att just Topic explorer-funktionen fungerar så dåligt är förmodligen att den väljer ut en enda Wikipediaartikel, utifrån tusentals möjliga, och låter den indikera ett sammanhang med sökningen. Risken för bias är överhängande.

Ett par veckor in i mejlkonversationen skriver Bodil Wik att UUB efter att ha läst recensionen bestämt sig för att tills vidare stänga av även autosuggest-funktionen. På frågan hur UUB kommer att gå vidare svarar Bodil att de kommer att ”samla ihop dessa olika fynd och skicka [dem] vidare till ExLibris och höra efter vad de säger”. 1 Till sist lovar de att läsa boken och tackar för tipset.

Johannes Soldal

Fotnoter

1) Sedan ProQuests förvärv av ExLibris 2015 är det ExLibris som administrerar discoverystemet Summon.

Prenumerera

Få nästa nummer av bis i brevlådan! En prenumeration kostar från 160 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med Swish.

”Jag vill att man pratar om bibliotek”

I seminariet ”Bibliotekarien – aktivist eller tjänsteman?” under Bokmässan, där BiS genom Lena Lundgren deltog i panelen, ställdes frågan hur bibliotekarier ska förhålla sig till sitt uppdrag. När övergår traditionella arbetsuppgifter till aktivism och i så fall, är det ett demokratiskt problem? Det är främst frågan om nekade medieinköp som har stått i fokus för diskussionen, men problematiken aktualiseras varje gång bibliotek eller bibliotekarier går utanför vad som uppfattas som deras traditionella roll. Det fick Bollnäs bibliotek erfara i september, då två av deras kampanjer nådde utanför kommungränserna.

Det började med en märklig förstasida i Ljusnan. En dag i september möttes läsarna av den lokala dagstidningen av en förstasida full med stav- och syftningsfel. I själva verket var hela sidan en annons med syftet att uppmärksamma den europeiska dyslexiveckan. Några dagar senare skickades en mängd fejkade bluffakturor med indonesisk text ut till 170 lokalpolitiker i Bollnäs kommun. Tillsammans med fakturan skickades det med ett förtydligande om att fakturan var falsk och en medföljande text: ”Har du någon gång tänkt på hur det känns att inte förstå språket du möter varje dag?”

Bakom bägge kampanjerna stod en kommunikationsbyrå, Lundberg & Co. – och Bollnäs bibliotek. Jag ringde upp Annamaria Björklin, bibliotekschef i Bollnäs kommun, för att få veta mer om händelsen.

”Jag vill att man pratar om bibliotek”, understryker hon med emfas. Hon förklarar att biblioteket för många fortfarande är ett rum där man kan låna böcker. Men biblioteken gör så mycket mer för samhället. I en debattartikel i anslutning till kampanjerna lyfte Björklin och personalen vid Bollnäs bibliotek tanken om biblioteket som ett demokratiskt rum, det enda kravlösa rum i samhället där alla får vara.

Av reaktionerna att döma var det många som uppskattade den felstavade förstasidan i Ljusnan. Bluffakturorna möttes av mer kritik. Centerpartiets Marina Nilsson påstår sig ha blivit ”vettskrämd” av brevet. När jag för kritiken på tal så berättar Björklin att hon hört åsikten att ”det här ska man inte hålla på med som tjänsteman.” På frågan om kampanjerna inte är ett slags aktivism svarar Björklin ja, men att det krävdes för att få uppmärksamhet. Utgångspunkten var frågan hur man gör för att synas, och syftet var att få folk att haja till och få en reaktion. ”Sedan vet man aldrig var saker och ting tar vägen.” Björklin kontrasterar kritiken från kommunpolitikerna med vad hon hört från bibliotekets besökare, som främst har varit positiva: ”bra att ni talar om vad ni gör” har varit en vanlig reaktion.

Björklin medger att de var medvetna om att tilltaget med bluffakturor skulle väcka reaktioner, men att det var tvunget för att få människor – särskilt kommunpolitiker – att få upp ögonen för allt det som händer på biblioteken. Hon tillägger krasst: ”De som besöker biblioteket vet redan vad vi gör.”

Johannes Soldal

Rasism och sexism i bibliotekens discoverysystem

Matthew Reidsma (2019). Masked by Trust: Bias in Library Discovery. Library Juice Press.

Det är svårt att överskatta betydelsen av sökmotorer för vår webbupplevelse. Vi använder Google för att söka information, hitta till närmaste restaurang och söka efter söta djurbilder. Sökmotorer har samma betydelse för akademin. Forskare och studenter använder Google för att söka efter böcker, hitta artiklar och annat källmaterial. Men som Rasmus Fleischer påpekade redan 2013, så tänker vi sällan på sökmotorns förmedlande roll mellan forskaren och det som forskaren vill undersöka.1

Omslag Masked by Trust bias in library discovery

De senaste åren har forskningsvärldens beroende av sökmotorer fördjupats. Det gäller inte minst efter att de flesta universitetsbibliotek i Sverige har förändrat sina digitala kataloger och köpt in sökmotorer, som på ett enkelt och smidigt vis ger tillgång till bibliotekets alla resurser. Tidigare var man tvungen att söka efter böcker och artiklar i en rad olika databaser, men nu kan man ta del av allt genom sökmotorn. De fyra mest använda sökmotorerna, eller ”discoverysystemen”, som finns tillgängliga på marknaden för universitet och högskolor är Summon, Primo, WorldCat Discovery och EBSCO Discovery Service (EDS).

Om du, likt jag, har använt universitetsbibliotekens söktjänster ett oräkneligt antal gånger utan att fundera särskilt mycket på att det är en inköpt sökmotor du använder, så är det en del av poängen med hur de är utformade. Man känner igen sig. Under det senaste decenniet, skriver Fleischer, har den tomma sökrutan utkristalliserat sig som ett universellt gränssnitt.2 Det är en utveckling som har drivits på av nätgiganten Google. Faktum är att Summon modellerades för att efterlikna och konkurrera med Google. År 2010 sa Jane Burke, dåvarande vicepresident för ProQuest (ett företag som 2015 köpte Ex Libris, som administrerar Summon), att discoverysystemen stod för ”the ’Googlisation’ of the library’s collection”.

Att discoverysystemen använder samma enkla gränssnitt som Google, skänker dem en aura av objektivitet och neutralitet. De senaste åren har Google förvisso skärskådats på ett välbehövligt vis. Det finns få bibliotekarier som inte har hört talas om filterbubblor, sponsrade länkar och algoritmisk bias. Vi som bibliotekarier hänvisar därför gärna våra låntagare till bibliotekens egna söktjänster, som om de till skillnad från Google erbjuder en objektiv och neutral bild.

Men det finns skäl att ifrågasätta den praktiken. Discoverysystemen lider nämligen av många av samma problem som Google. Jag tar en titt på Uppsala universitetsbiblioteks söksystem – som tidigare student vid universitet ligger det nära till hands. Uppsala universitetsbibliotek (UUB) har använt Summon sedan 2013. Jag genomför två sökningar i den digitala katalogen. Jag skriver in ”muslims are” och får genast upp ett förslag för hur söktermen ska slutföras: ”muslims are terrorists”. Sedan skriver jag in ”women are” och bland förslag som ”women are better leaders” och ”women are overworked at home” syns förslag som ”women are emotional” och ”women are persons”. Sökmotorns autosuggest-funktion föreslår alltså att muslimer är terrorister och att kvinnor är känslosamma och ”personer”? Det kan inte bara vara jag som anser att det inte är en sökmotors uppgift att förstärka fördomsfulla bilder av muslimer och kvinnor. Vad är det som pågår här?

Det är ingen tillfällighet att jag valde att söka på ”muslims are” och ”women are” för att se vad autosuggest-funktionen föreslog. Just de här exemplen tar Matthew Reidsma, bibliotekarie vid Grand Valley State University Libraries, upp i sin nyutkomna bok Masked by Trust: Bias in Library Discovery, där han dels visar hur Summon och andra discoverysystem emellanåt ger sexistiska och rasistiska sökresultat, dels försöker förklara varför. Precis som Google använder Summon algoritmer som bestämmer vilka sökresultat som ska visas och i vilken ordning. Exakt hur algoritmerna ser ut är en väl bevarad affärshemlighet, men genom att studera sökresultaten går det att studera hur algoritmerna fungerar. Det är vad Reidsma gör i boken. Han ägnar mest tid åt att granska Summons funktion ”topic explorer”, som vid sidan av sökresultaten erbjuder en faktaruta med information från Wikipedia. Eftersom funktionen väljer ut en enda Wikipedia-artikel är det en utmärkt plats för att hitta dolda fördomar och bias.

Vissa av Reidsmas upptäckter är hårresande. En sökning på ”muslim terrorist in the united states” föreslog Wikipedia-artikeln om ”Islam in the United States”, vilket sammankopplar terrorism med islam. Och en sökning på ”transgender” gav som första sökresultat en artikel från en juridisk tidskrift med likbilder av ett manligt mordoffer klädd som en kvinna. Som om en person som identifierar sig som transgender är en man som klär sig i kvinnliga kläder. Många av Reidsmas upptäckter har i efterhand korrigerats av Ex Libris (men uppenbarligen inte autosuggest-förslagen ovan om muslimska terrorister och känslosamma kvinnor), men det vore, skriver Reidsma, ett misstag att tro att det bara handlar om enskilda fall. Problemet går mycket djupare än så.

Det finns visserligen skillnader mellan kommersiella söktjänster som Google och discoverysystem. Som bekant är Google i grunden ett annonsföretag. All sökhistorik lagras och analyseras för att erbjuda personaliserad reklam och anpassade sökresultat. Ett discoverysystem är däremot inte beroende av reklam utan av intäkter från prenumeranter, ofta stora universitet, som betalar för tjänsten. En sökning på ”bibeln” i UUB:s söksystem ger inte olika resultat för olika användare baserat på deras tidigare sökresultat eller geografiska position. Det spelar ingen roll om jag tidigare har sökt på Helge Fossmo eller befinner mig i Knutby. Jag får upp samma sökresultat som alla andra användare. Däremot finns det i många discoverysystem vissa funktioner för personalisering och dessutom finns det ett stort kommersiellt intresse i all den sökhistorik som utförs av miljontals forskare och studenter, och som i dagsläget sparas i gigantiska och växande databaser.

Här är det läge att understryka att de sexistiska och rasistiska sökresultaten med största sannolikhet inte är avsiktliga. Discoverysystemens syfte är att ge relevanta och precisa sökresultat. Ändå blir det ibland fel. Det är oerhört allvarligt, för som Reidsma skriver har sådana sökresultat faktiska konsekvenser för marginaliserade grupper och människor i samhället.

Så vems är felet? Vem eller vad ska man klandra? Reidsma varnar för att hitta enkla syndabockar. Problemet är inte bara algoritmerna, eller den grupp programmerare som jobbar med koden, eller deras utbildning som ofta saknar etikkurser. Det stora problemet är inte heller affärsmodellen hos stora företag.

Rather, the problems can be found only by examining the embedded, historical context in which business practices, engineering education and the lack of diversity, systematic rasism and sexism embedded in information classification systems, designs based on prejudiced stereotypes, and a culture that glorifies efficiency above all else.

Med andra ord, vi borde inte förvånas över att algoritmer skapade i en kultur där strukturell sexism och rasism fortfarande existerar, också leder till sexistiska och rasistiska sökresultat. Och vi borde inte heller förvånas över att en ingenjörsvärld som endast har en hammare ser alla problem som en spik. 

Vi får vad vi frågar efter. Och därför måste vi fråga efter någonting annat. I bokens sista kapitel skissar Reidsma en väg framåt. Det första vi måste göra är att sluta lita på algoritmer. De är skapade av människor och har aldrig varit och kommer aldrig att vara ”objektiva”. Och vi måste allmänt bli mer skeptiska gentemot söksystem och sökresultat. Det duger inte att måla upp bilden av ett ondskefullt Google i kontrast till det pålitliga biblioteket. 

Vi måste också, enligt Reidsma, sluta betrakta teknologi som ett verktyg. Eller, rättare sagt, sluta betrakta teknologi som enbart ett verktyg. Den här delen av Reidsmas bok är strikt talat inte nödvändig för att hans poäng ska gå fram, men i några tänkvärda passager skriver han att en viss teknologi, oavsett om det gäller en hammare eller en sökmotor, alltid ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang. Det är först när vi släpper bilden av teknologi-som-verktyg som vi på riktigt kan förstå hur teknologi både är formad av och formar vår bild av världen. Det är först då vi kan släppa den ingenjörsaktiga bilden av hur algoritmer ska utformas och som bevisligen, om och om igen, leder till så olyckliga resultat. 

Fotnoter

  1. Rasmus Fleischer (2013). Tapirskrift, s. 53
  2. Rasmus Fleischer (2013). Tapirskrift, s. 53

Johannes Soldal

Prenumerera

Få nästa nummer av bis i brevlådan! En prenumeration kostar från 160 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med Swish.