Etikettarkiv: Joacim Hansson

Bibliotek för medborgare eller kunder – då, nu och sedan

I boken Folkets bibliotek? Texter i urval 1994-2012 (BTJ2012) har Joacim Hansson, professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, samlat ett antal texter av varierande längd och art om folkbibliotekens samhällsroll och identitet. Några är vetenskapliga andra mer av debattkaraktär. Boken är uppdelad i tre block; Folkbibliotekens värdegrund, Klassifikation och identitet och Folkbiblioteken idag.

Sammanfattningsvis konstaterar Joacim Hansson, något uppgivet, att det marknadsliberala individualistiska konsumtionssamhälle vi nu har fått , istället för den reformistiska folkhemsdemokrati där folkbibliotekets idé och praktik utvecklades, passar folkbiblioteken sällsynt illa. Han analyserar och kritiserar de ofta desperata försök som görs från bibliotekshåll att anpassa sig till detta nya marknadstänkande, detta med att bygga varumärke, marknadsföra, att inte ta ställning i frågan om driftsform, hetsen kring e-böcker och social media, alltmedan användarna helst vill ha det mer traditionella biblioteket. Anpassning till döds?

I förordet säger Joacim Hansson att han nu lämnar frågan om bibliotekets samhällsroll. Vad han istället kommer att ägna sig åt framgår inte. Bara att hoppas att även detta nya skede i hans forskning och deltagande i biblioteksdebatten kommer att gagna analysen och tänkandet kring folkbibliotekens vara och bliva. Detta eftersom Joacim Hansson är en av de ytterst få biblioteksforskare som verkligen angår folkbiblioteksvärlden och har tillfört den såväl historiskt som ideologiskt värdefullt tankestoff.

Använd boken som underlag för diskussioner om hur och varför bibliotekarierna gör folkets bibliotek till kundens och om det finns en annan väg att gå!

Ingrid Atlestam

Jag är inte orolig för bibliotekens framtid – de står väldigt starka

Har du några minuter över och är intresserad av vad professor Joacim Hansson har att säga om bilden av de svenska biblioteken i dåtiden, samtiden och framtiden? Om det är så, så har du anledning att glädjas. Nu finns nämligen chansen att lyssna på en intervju som Hansson gjorde åt radio P4 Kalmar (sänd 3 november) om just detta ämne. Hansson säger en del intressant – bland annat problematiserar han folkbibliotekens närvaro på sociala medier (debatten som aldrig verkar ta slut…) . Ändå menar Hansson att det är nödvändigt för folkbiblioteken att finnas i de här nya nätverken för att det är där som kunskap i allt högre utsträckning sprids.

Det är också roligt att Hansson ändå är såpass positiv angående framtiden (rubriken är ett citat från intervjun).

För mer resonerande kring kunskap, demokrati, lokalsamhälle, marknadsanpassning och offentlig finansiering – Lyssna här.

Tobias Willstedt