Etikettarkiv: invandrare och bibliotek

Biblioteket, en plats för integration

I Stockholmstidningen, Socialdemokraternas veckotidning i Stockholm, läser jag att biblioteket nu uppmärksammas av många politiker som ett ställe där invandrare och flyktingar kan bli integrerade.

För några veckar sedan beslutade t.ex. kommunfullmäktige i Solna att biblioteket ska låta papperslösa immigranter få bibliotekskort, i Sundbyberg togs ett liknande beslut i början av 2015. Men man konstaterar också att politikerna är sent ute. I många kommuner får redan papperslösa låna då det har stöd i bibliotekslagen.

Men kanske är det bra att också politikerna nu fått upp ögonen för att biblioteket kan vara ett instrument i integrationsprocessen? Asylsökande vill använda biblioteket för att få tala om sin situation, söka kontakt med både svenskar och andra asylsökande, få hjälp med pappersexercisen, lära sig svenska, låna barn- och vuxenlitteratur. Biblioteket är en utmärkt plats för just detta-

I Storstockholm är det bara Vaxholms kommun som inte infört reformen, där har det ”inte varit aktuellt”, förmodligen för att man har mycket få asylsökande. Vad som återstår är att utbilda bibliotekspersonalen i asylfrågor, utarbeta rutiner och att börja informera om bibliotekets resurser på andra språk än svenska, i Solna finns t.ex. än så länge bara information på engelska.

På bisbloggen framförde Ingrid Atlestam kravet på att papperslösa skulle få lånekort för snart tre år sedan. Nu ser vi att det börjar uppmärksammas, också på politisk nivå. Men lite konstigt att våra kommunpolitiker är de sista att upptäcka det uppenbara.

Mats Myrstener

Invandrare landsbygdens räddning

Läser idag i Svenska dagbladet om Yllestad, två mil utanför Falköping. Den hundraåriga skolan var nedläggningshotad på grund av för få elever. Räddningen blev 17 flyktingbarn från Somalia. Journalisten Karin Thunberg skriver:

”På biblioteket inne i Falköping tillhör körkortsboken, på somaliska, de mest utlånade. Barnen som börjat lära sig svenska dras till lättlästhyllan, för att senare sluka både Harry Potter och Lasse Majas detektivbyrå. Britt Lööf, avdelningschef för kulturen i Falköpings kommun, bekräftar att just biblioteket är en viktig och kravlös samlingsplats. Inte minst för olika invandrargrupper. Före strömmen från Somalia kom flyktingar från – bland annat – Kurdistan, Rumänien och Afghanistan.”

Läs själva om hur 17 invandrarbarn från Somalia räddar glesbygden i Yllestad i Västergötland. Trots att trettio procent av invånarna här röstar på Sverigedemokraterna!

http://www.svd.se/kultur/de-somaliska-barnen-raddade-byskolan_4123283.svd

Mats Myrstener