Kategorier
information

Makten över informationen

knitting-in-the-librarySå här i slutet på 2017 har klyschan att vara ”politiskt deprimerad” fått en ny innebörd för mig. Den liberala demokratin, som i slutet på 1900-talet spåddes segra överallt, är på reträtt. Auktoritära högerpopulister manipulerar sig till valsegrar och den parlamentariska vänstern är skakad efter det att socialdemokratin imploderat i land efter land. Medieklimatet är hårt och polariserat. Nazister är i rörelse igen, både på gatorna och i finrummen.

Visserligen så kan #metoo-kampanjen tyda på någon typ av positivt skifte i maktbalansen i världen, men så länge världens mäktigaste man kan skryta med sina sexuella övergrepp på film och ändå lyckas vinna i val så kommer jag att avvakta med att beställa champagnen.

Så hur ska vi tolka de här politiska förändringarna? En del av förklaringen verkar vara propaganda. För den som har intresserat sig för informationspolitik och maktförhållandena på den arenan så är det också lätt att observera förändringar där som påverkar och samverkar med alla ovanstående tendenser. Föreningen BiS har genom åren i många former, precis som många andra engagerade i bibliotek, diskuterat infrastrukturen kring information, och varnat för möjligheterna att manipulera och reglera informationsflöden i en digitalisera värld. Någon som skriver intressant och väldigt oroväckande om detta är Kent Anderson i artikeln ”Puppetmasters — Who Is Pulling the Strings in the New Information Economy?”. En text som får mig att känna att dystopin var sann:

Today’s information manipulation techniques have really coalesced over the past few years, at an accelerating pace. With all these active intermediaries dreaming up ways to manipulate the information they disperse and that we see, the entire playbook is being utilized in one way or another:

  • Intimidation. The US Environmental Protection Agency has famously mistreated scientists and scientific information.
  • Persecution. Michael Lewis’ recent story in Vanity Fair about the transition of the Trump Administration for agencies like the US Department of Agriculture and the US Department of Energy demonstrate witch hunts for climate scientists.
  • Disregard and Neglect. Lewis’ story also highlights deep disregard from the new political administration for scientific evidence to bolster long-term planning, along with incompetence when it comes to basic regulatory responsibilities.
  • Engineered Censorship. China is growing increasingly adept at managing its Great Firewall, blocking VPNs traditionally used to circumvent it while also focusing in on content with offending keywords to trigger blockades of information, most recently from Springer Nature, and earlier from Cambridge University Press. Springer Nature is apparently allowing its content to be censored, while CUP ultimately determined it would fight the censors.
  • Traditional Censorship. The South African State Security Agency and the South African Revenue Service have been attempting to ban a work of investigative journalism (The President’s Keepers) because it might expose corruption in the government.
  • Total Noise. Hiding information can be done merely by overwhelming the senses, the condition David Foster Wallace termed “total noise,” a snowstorm of information that makes sorting meaning out of static almost impossible. With more articles than ever, discerning good information is harder than ever, which oddly makes bad information look more valid because it’s competing as effectively in the noise.
  • Ad-algorithm Censorship. Perhaps the most insidious kind, this is the de facto censorship that occurs in conjunction with services that depend on clicks for their revenues — your Googles and Facebooks and Twitters. These services tend to downplay immediately or very quickly information that may be rock solid and important but which delivers fewer clicks than questionable information that triggers reactions. This polarizes opinions and creates “the upside-down” for information consumers.

Läs och fundera. Vad behöver vi göra?

Länkar:

Puppetmasters — Who Is Pulling the Strings in the New Information Economy?

Tobias Willstedt

Kategorier
informationsfrihet Uncategorized USA

USA:s bibliotekarier tar ställning mot Trump

progressive-librarian
Organisationen PLG ger ut tidskriften Progressive Librarian

 

Sen Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet har de amerikanska biblioteks- och informationsaktivisterna förberett sig för kamp. Hur ser det ut nu efter att den nye presidenten börjat genomföra sin politik?

 

Bibliotekarierna i USA har en tradition av att engagera sig politiskt när så krävs. Under Bush-eran kämpade så kämpade de aktivt mot Patriot Act där biblioteken förväntades dela med sig av uppgifter om sina låntagare med säkerhetspolisen, en aktivism som fick stor uppmärksamhet. Det finns ett flertal amerikanska organisationer som, liknande BiS i Sverige, kämpar för ett progressivt och radikalt biblioteksväsende. Exempel på en sådan organisation är Progressive Librarians Guild  (PLG) som bildades 1990. PLGs grundtanke är att biblioteken är en plats där politiken lever och bibliotekarierna måsta vara aktiva samhällsbyggare, inte förvaltare av en värderingsfri neutralitet. Och från bibliotekens vardag i USA finns det massor av exempel på hur biblioteken har engagerat sig aktivt mot orättvisor och ojämlikhet i större eller mindre skala.

Nu när USA har en ny president med en samhällsomdanande och rasistisk agenda så gör sig bibliotekarierna redo för motstånd. Den breda biblioteksorganisationen ALA (American Library Association) och forskningsbibliotekens organisation ARL (Association of Research Libraries) klargjorde tidigt i varsitt uttalande att de ansåg att Trumps förda politik är en attack mot det öppna samhället och inte förenligt med de värderingar som är kärnan i biblioteksverksamhet. För att jämka ihop vad som beskrivs som en splittrad nation erbjuder nu också ALA bibliotekarier utbildningar i hur de bör främja lokaldemokrati och utveckla sina lokalsamhällen.

Trump har uttalat sig positiv om ökande övervakning av grupper som han beskriver som hot och historien verkar upprepa sig. I samma tradition som motståndet mot Patriot Act så meddelar The New York Public Library (NYPL) att de kommer vidta steg för att förhindra att information om deras låntagare och besökare kommer i felaktiga händer.

En hotande skugga lägger den nye presidenten även över frågan om nätneutralitet, vilket berör all internetanvändare. Begreppet nätneutralitet bygger på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Att frångå principen om nätneutralitet kan i förlängningen innebära att öppna för att begränsa tillgången till delar av internet. Trump har lyft fram motståndare till idén om nätneutralitet till betydelsefulla poster vilket gör att biblioteksväsendet likväl som de som värnar om ett öppet internet är väldigt vaksamma för utvecklingen. Access Now, en organisation som kämpar för användares digitala rättigheter, bevakar frågan men säger att det är för tidigt att uttala sig om vad Trump och hans medarbetare faktiskt kommer att utföra något i frågan. Fortsättning följer.

Länkar:

IN TRUMP’S AMERICA, ACTIVIST LIBRARIANS WHO WON’T BE SHUSHED

SÖRJ INTE – ORGANISERA ER! Peter Alsbjers blogg

Hva med Trump og biblioteket?

Research Libraries, University Presses Oppose Trump’s Immigration Order

ALA opposes new administration policies that contradict core values

Libraries promise to destroy user data to avoid threat of government surveillance

Net neutrality policy still up in the air under Trump

Tobias Willstedt

Kategorier
Facebook Google Uncategorized

Bibliotekens arbete i ”the post-truth era”

fakenews

Vår tid är en tid av snabba och lätt manipulerade informationsflöden. Hur kan biblioteken arbeta för att rusta sina användare i en tid av falska nyheter och propaganda?

Den här bloggen har redan skrivit om falska nyheter och dess förmodade betydelse i dagspolitiken. Vissa tycker att det har blivit så svårt för oss att bedöma vad som är på riktigt att vi nu lever i en ”post-truth era”. Intresset för propaganda och nyspråk är så stort att George Orwells dystopiska klassiker 1984 rusar upp för försäljningslistorna igen.

American libraries magazine skriver intressant om falska nyheter och jag tycker det är särskilt spännande att de berättar om studenter som har svårt att skilja mellan reklamannonser och nyhetsrapportering i sina flöden. Med tanke på hur reklam presenteras på webben och sociala medier så är det inte förvånande att folk bli lurade. Möjligheten att presentera information på ett manipulativt sätt har ökat i takt med utvecklingen.

Facebook, den franska tidningen Le Monde, och andra aktörer håller nu på att ta fram olika sätt att visa genom kodning vad som ska betraktas som pålitlig journalistik och vad som inte är det. Att stora aktörer som Facebook agerar grindvakt är dock givetvis riskabelt, säger den som har en maktkritisk blick. Att lita på att andra aktörer ska avgöra vad som är sant eller falskt är kanske inte alltid det bästa – nyligen rapporterades det att den första falska nyhetsgranskaren med högerextremistisk agenda redan har upptäckts (och det var här i Sverige).

Biblioteken spelar en viktig roll i att verka för ”Information literacy” det vill säga hur bibliotekets användare läser och förstår information. Ett framgångsrikt arbete kan öka användarnas egna möjligheter att avgöra vad som är trovärdig information och vad som inte är det. Bibliotekarier på Indiana University East I Richmond har plockat fram en guide för att hjälpa sina användare att lära sig att identifiera falska nyheter. Här i Sverige har statens medieråd arbetat med ett skolmaterial som ska stärka elevers visuella läskunnighet och hjälpa dem att genomskåda propaganda. Sådant material är det bra för bibliotekarier att ha kännedom om, att inspireras av och att använda sig av.

Länkar:

1984 gör succe efter debatt kring ”alternativa fakta”

Fighting Fake News: How libraries can lead the way on media literacy

Falska nyheter är också politik

Le Monde-satsning ska avslöja falska nyhetssajter

In the post-truth era Sweden’s far right fake fact checker was inevitable

Fake News – LibGuides at Indiana University East

Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda

Tobias Willstedt

Kategorier
BiS föreningen bissalong

The Story of Aaron Swartz: nätnormer och fri kunskap – filmvisning & diskussion

Aaron_Swartz_profile
Aaron Swartz (fotografi taget av Fred Benenson)

26 februari, Röda rummet på Malmö stadsbibliotek. Film: 17:00–18:45 (engelska utan text), panelsamtal: 19:00–20:00.

Föreningen Bibliotek i Samhälle visar dokumentären ”The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz” (Brian Knappenberger, 2014), som handlar om den amerikanske internetaktivisten Aaron Swartz (1986–2013). Swartz kämpade mot inskränkningar av användares frihet på nätet och för fri tillgång till information. Filmen följs av ett panelsamtal med forskare och yrkesverksamma.

Vad kan vi lära oss från Swartz kamp om tillgång till kunskap i dagens informationssamhälle? Vad är det för normer och rättssystem som styr informationsutbyte och informationskontroll på internet? Innebär open access, fritt tillgängliga forskningspublikationer, en demokratisering av kunskap och kunskapsproduktion? Hur förhåller sig forskningsbiblioteken till de stora förlagsjättarnas big deals och skenande licenskostnader? Och vad kan vi vänta oss av internet- och informationsaktivismen efter Swartz?

I panelen:

  • Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationvetenskap, Lunds universitet
  • Måns Svensson, docent i rättssociologi och knuten till forskargruppen Cybernormer vid Lunds universitets internetinstitut
  • Linnéa Stenson, bibliotekarie med inriktning på e-resurser vid Universitetsbiblioteket i Lund

Moderator: Charlotte Högberg.

Fri entré.

Har du redan sett filmen? Det är fritt fram att bara komma på panelsamtalet som börjar kl. 19:00. Panelsamtalet är på svenska.

Arrangör: Bibliotek i Samhälle (BiS) i samarbete med Svensk biblioteksförenings Regionförening Skåne.