Etikettarkiv: informationspolitik

Makten över informationen

knitting-in-the-librarySå här i slutet på 2017 har klyschan att vara ”politiskt deprimerad” fått en ny innebörd för mig. Den liberala demokratin, som i slutet på 1900-talet spåddes segra överallt, är på reträtt. Auktoritära högerpopulister manipulerar sig till valsegrar och den parlamentariska vänstern är skakad efter det att socialdemokratin imploderat i land efter land. Medieklimatet är hårt och polariserat. Nazister är i rörelse igen, både på gatorna och i finrummen.

Visserligen så kan #metoo-kampanjen tyda på någon typ av positivt skifte i maktbalansen i världen, men så länge världens mäktigaste man kan skryta med sina sexuella övergrepp på film och ändå lyckas vinna i val så kommer jag att avvakta med att beställa champagnen.

Så hur ska vi tolka de här politiska förändringarna? En del av förklaringen verkar vara propaganda. För den som har intresserat sig för informationspolitik och maktförhållandena på den arenan så är det också lätt att observera förändringar där som påverkar och samverkar med alla ovanstående tendenser. Föreningen BiS har genom åren i många former, precis som många andra engagerade i bibliotek, diskuterat infrastrukturen kring information, och varnat för möjligheterna att manipulera och reglera informationsflöden i en digitalisera värld. Någon som skriver intressant och väldigt oroväckande om detta är Kent Anderson i artikeln ”Puppetmasters — Who Is Pulling the Strings in the New Information Economy?”. En text som får mig att känna att dystopin var sann:

Today’s information manipulation techniques have really coalesced over the past few years, at an accelerating pace. With all these active intermediaries dreaming up ways to manipulate the information they disperse and that we see, the entire playbook is being utilized in one way or another:

  • Intimidation. The US Environmental Protection Agency has famously mistreated scientists and scientific information.
  • Persecution. Michael Lewis’ recent story in Vanity Fair about the transition of the Trump Administration for agencies like the US Department of Agriculture and the US Department of Energy demonstrate witch hunts for climate scientists.
  • Disregard and Neglect. Lewis’ story also highlights deep disregard from the new political administration for scientific evidence to bolster long-term planning, along with incompetence when it comes to basic regulatory responsibilities.
  • Engineered Censorship. China is growing increasingly adept at managing its Great Firewall, blocking VPNs traditionally used to circumvent it while also focusing in on content with offending keywords to trigger blockades of information, most recently from Springer Nature, and earlier from Cambridge University Press. Springer Nature is apparently allowing its content to be censored, while CUP ultimately determined it would fight the censors.
  • Traditional Censorship. The South African State Security Agency and the South African Revenue Service have been attempting to ban a work of investigative journalism (The President’s Keepers) because it might expose corruption in the government.
  • Total Noise. Hiding information can be done merely by overwhelming the senses, the condition David Foster Wallace termed “total noise,” a snowstorm of information that makes sorting meaning out of static almost impossible. With more articles than ever, discerning good information is harder than ever, which oddly makes bad information look more valid because it’s competing as effectively in the noise.
  • Ad-algorithm Censorship. Perhaps the most insidious kind, this is the de facto censorship that occurs in conjunction with services that depend on clicks for their revenues — your Googles and Facebooks and Twitters. These services tend to downplay immediately or very quickly information that may be rock solid and important but which delivers fewer clicks than questionable information that triggers reactions. This polarizes opinions and creates “the upside-down” for information consumers.

Läs och fundera. Vad behöver vi göra?

Länkar:

Puppetmasters — Who Is Pulling the Strings in the New Information Economy?

Tobias Willstedt

USA:s bibliotekarier tar ställning mot Trump

progressive-librarian

Organisationen PLG ger ut tidskriften Progressive Librarian

 

Sen Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet har de amerikanska biblioteks- och informationsaktivisterna förberett sig för kamp. Hur ser det ut nu efter att den nye presidenten börjat genomföra sin politik?

 

Bibliotekarierna i USA har en tradition av att engagera sig politiskt när så krävs. Under Bush-eran kämpade så kämpade de aktivt mot Patriot Act där biblioteken förväntades dela med sig av uppgifter om sina låntagare med säkerhetspolisen, en aktivism som fick stor uppmärksamhet. Det finns ett flertal amerikanska organisationer som, liknande BiS i Sverige, kämpar för ett progressivt och radikalt biblioteksväsende. Exempel på en sådan organisation är Progressive Librarians Guild  (PLG) som bildades 1990. PLGs grundtanke är att biblioteken är en plats där politiken lever och bibliotekarierna måsta vara aktiva samhällsbyggare, inte förvaltare av en värderingsfri neutralitet. Och från bibliotekens vardag i USA finns det massor av exempel på hur biblioteken har engagerat sig aktivt mot orättvisor och ojämlikhet i större eller mindre skala.

Nu när USA har en ny president med en samhällsomdanande och rasistisk agenda så gör sig bibliotekarierna redo för motstånd. Den breda biblioteksorganisationen ALA (American Library Association) och forskningsbibliotekens organisation ARL (Association of Research Libraries) klargjorde tidigt i varsitt uttalande att de ansåg att Trumps förda politik är en attack mot det öppna samhället och inte förenligt med de värderingar som är kärnan i biblioteksverksamhet. För att jämka ihop vad som beskrivs som en splittrad nation erbjuder nu också ALA bibliotekarier utbildningar i hur de bör främja lokaldemokrati och utveckla sina lokalsamhällen.

Trump har uttalat sig positiv om ökande övervakning av grupper som han beskriver som hot och historien verkar upprepa sig. I samma tradition som motståndet mot Patriot Act så meddelar The New York Public Library (NYPL) att de kommer vidta steg för att förhindra att information om deras låntagare och besökare kommer i felaktiga händer.

En hotande skugga lägger den nye presidenten även över frågan om nätneutralitet, vilket berör all internetanvändare. Begreppet nätneutralitet bygger på principen att all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Att frångå principen om nätneutralitet kan i förlängningen innebära att öppna för att begränsa tillgången till delar av internet. Trump har lyft fram motståndare till idén om nätneutralitet till betydelsefulla poster vilket gör att biblioteksväsendet likväl som de som värnar om ett öppet internet är väldigt vaksamma för utvecklingen. Access Now, en organisation som kämpar för användares digitala rättigheter, bevakar frågan men säger att det är för tidigt att uttala sig om vad Trump och hans medarbetare faktiskt kommer att utföra något i frågan. Fortsättning följer.

Länkar:

IN TRUMP’S AMERICA, ACTIVIST LIBRARIANS WHO WON’T BE SHUSHED

SÖRJ INTE – ORGANISERA ER! Peter Alsbjers blogg

Hva med Trump og biblioteket?

Research Libraries, University Presses Oppose Trump’s Immigration Order

ALA opposes new administration policies that contradict core values

Libraries promise to destroy user data to avoid threat of government surveillance

Net neutrality policy still up in the air under Trump

Tobias Willstedt