Etikettarkiv: Inequality in learning opportunities during Covid-19: Evidence from library takeout

Det finns en jämlikhetsaspekt i det digitala biblioteksanvändandet som vi inte får ignorera

Nyligen släpptes den danska undersökningen Inequality in learning opportunities during Covid-19: Evidence from library takeout.

I undersökningen använder man sig av data från danska folkbibliotek för att analysera ojämlikhet i familjer som lånar digitala barnböcker. Datan visar att de skillnader som fanns mellan olika socioekonomiska grupper före covid-19 ökade under pandemin.

Den sociala ojämlikheten får alltså större genomslag i biblioteksanvändandet under corona – eftersom vi har olika förutsättningar att ta till oss det digitala.

Att användandet av digitala tjänster är starkt sammankopplat med klass och att en digitalisering av biblioteken kan ha en negativ påverkan på vilka som får tillgång till biblioteken är inget nytt, och dessa rön får mig att tänka på de svenska forskarna Michnik och Eriksson och deras slutsatser i ”Allas bibliotek” från 2019.

Vi har funnit att det finns ett samband mellan utbildning, folkbiblioteksbesök och internetanvändning. Personer med högre utbildning tenderar att i högre utsträckning besöka folkbibliotek […]  Personer som i stor utsträckning använder internet, specifikt informationssöker på internet, tenderar i en högre utsträckning att besöka folkbibliotek.

En surfplatta med Stockholm stadsbiblioteks hemsida på skärmen
Foto: Tobias Willstedt

Den största gruppen besökare alltså välutbildade personer som är bra på att använda sig av internet själva.

Sammantaget belyser alla dessa undersökningar något mycket vitalt för folkbiblioteken, och ställer viktiga frågor om hur vi ska kunna utveckla vår verksamhet så att alla kan ta del av den.

Läs mer

Tobias Willstedt