Kategorier
arbetsmiljö rasism

DIK levererar dyster rapport om hot och våld på bibliotek

biblioteken speglar samhället

Hur står det till med arbetsmiljön på svenska bibliotek? Fackförbundet DIK rapporterar återigen om stora brister. Högerextrema krafter försöker påverka bibliotekens inriktning genom hot.

Diskussionen om arbetsmiljön på våra folkbibliotek fortsätter. Ambitionen att vara så öppna, tillåtande och tillgängliga så möjligt är givetvis förknippat med vissa utmaningar för våra bibliotek. Det kan handla om saker som oro och oordning, skadegörelse, aggressivt beteende från besökare och kränkande tillmälen till biblioteksarbetare.

DIK:s nya rapport Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek ger en dyster bild, där hot och våld blivit en del av vardagen för många bibliotekarier. Ungefär fyra av tio anger att social oro, kränkande tillmälen och våld har ökat de senaste två åren och mer än varannan anger att hot har blivit vanligare. Och det är framför allt på våra folkbibliotek som förekomsten av hot och våld har ökat. 39 procent anger att det förekommit våld då de arbetat på folkbibliotek de senaste två åren och av dessa anger nästan hälften att våldet har ökat.

Rapporten redogör också om hot och påtryckningar kopplade till medieinköp. 22 procent av folkbibliotekarierna har upplevt påtryckningar kopplade till medieinköp de senaste två åren och 17 procent upplever att hot kopplade till medieinköp har ökat de senaste två åren. Lika många upplever att bedömningarna kring medieurval har förändrats på grund av påtryckningar. DiK:s förbundsordförande Anna Troberg berättar i en intervju med KiT att det är hot från främlingsfientliga grupper som framkommer i samtal med fackets medlemmar. Den radikala främlingsfientliga högern ser biblioteken och bibliotekens urval av medier som en måltavla.

Biblioteken speglar samhället – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek följer upp rapporten Vi är bibliotekarier – inte psykologer eller socialarbetare som kom 2015. Det är positivt att DIK tar arbetsmiljöarbetet på biblioteken på stort allvar. Nyligen gjorde Vårdfokus en undersökning som visade att bibliotekarier är lika stressade som sjuksköterskor – en grupp som vanligtvis ses som väldigt drabbad av en påfrestande  arbetsmiljö och stress.

Länkar:

Hot, våld och näthat på bibliotek

Hot och våld vardag för många bibliotekarier – DIK kräver krafttag i ny rapport

Högerextrema hotar bibliotekarier för att sprida sitt politiska budskap (KIT)

Bibliotekarier lika stressade som sjuksköterskor (Vårdfokus)

Tobias Willstedt

Kategorier
bibliotekspolitk Landskrona nazism nynazism

Bibliotek och journalister som måltavlor för högerextrem aktivism

Högerextrema aktivister hotar bibliotek och journalister i Sverige. Nu senast är det det biblioteket i Landskrona som blivit utsatt för en ”avspärrning”.

För några veckor sedan rapporterade Helsingborgs Dagblad om hur den högerextrema gruppen Den nordiska motståndsrörelsen genomfört en ”avspärrning” av biblioteket i Landskrona. Detta gjorde gruppen eftersom att biblioteket hade arrangerat ett författarsamtal – Nina Björk var ditbjuden för att berätta om sin bok om Rosa Luxemburg på internationella kvinnodagen.  Nordiska motståndsrörelsen beskrev detta som att Nina Björk skulle hylla ”den judiska kommunismen”. Personalen på biblioteket fick börja sin arbetsdag med att plocka bort avspärrningstejp och klistermärken som den högerextremistiska gruppen satt upp. Väktare fick tas in på författarsamtalet för att alla skulle känna sig trygga med att besöka arrangemanget.

Några veckor senare berättar Expo om hur en redaktör från högerextrema tidningen Nya Tider deltar i en hatkampanj mot journalister.  I en film som sprids på nätet uppmanas tittarna att systematiskt uppsöka journalister i deras hem. Journalisterna ska konfronteras:

”Tänk bara ett besök, vilken panik de får. Tänk om tio, 20 pers besöker dom dagligen, sju dagar i veckan. Jag lovar jag, dom kommer att tänka om, när de ska hänga ut folk. Nu tror dom att de har, i sin lilla bubbla, så tror de att de har majoritetsstöd av folket. Dom tror att de är orörbara – att dom inte går att komma åt. Bara gå dit! Filma, intervjua dom. ”

En av dem som ingår i filmteamet bakom filmen är redaktör för Nya Tider uppger Expo, som också har skrivit om kopplingarna mellan Den nordiska motståndsrörelsen och tidningen. Samma tidning som nu alltså fått tillåtelse att ställa ut på Bokmässan i Göteborg för andra året i rad.

I en tid av en alltmer aggressiv högerextrem aktivism så är journalister och bibliotek måltavlor som ska skrämmas till underordning och tystnad.

Länkar:

Biblioteket får extra bevakning efter nattlig aktion av nazister

Nya Tider-redaktör i hatkampanj mot journalister

Det här är Nya Tider

Det högerextrema hotet mot biblioteken

Tobias Willstedt

Kategorier
arbetsmiljö Uncategorized

Hot, våld och näthat på bibliotek

dik_1-8_2-1
”Vi är bibliotekarier- inte psykologer eller socialarbetare” DiK:s enkätundersökning finns redovisad i två delrapporter

 

Hur står det till med arbetsmiljön på svenska bibliotek? Fackförbundet DiK rapporterar om stora brister samtidigt som debatten rasar i media. Vid sidan av utsätts bibliotekarier för näthat för att de utför sitt jobb.

 

En diskussion om arbetsmiljön på landets folkbibliotek har pågått några år. Folkbiblioteken är kanske vårt samhälles mest öppna rum och ambitionen att vara så öppna, tillåtande och tillgängliga så möjligt är givetvis förknippat med vissa utmaningar. Det kan handla om saker som oro och oordning, skadegörelse, aggressivt beteende från besökare och kränkande tillmälen till biblioteksarbetare.

2015 gjorde DiK en större enkätundersökning som besvarades av 1800 personer. Svaren var väldigt varierande: det gick inte att säga att det bara är problem i storstäder eller på landsbygden exempelvis. Eller att det bara är problem med ungdomar, missbrukare eller några andra grupper. Men det är djupt problematiskt åtta av tio svarande bibliotekarier svarar att de upplevt aggressivt bemötande från besökare och fyra av tio svarar ja på frågan om det förekommit våld på biblioteket där de arbetar. Och över hälften av dem som svarat på DIK:s enkät har någon gång varit måltavla för kränkningar som sexistiska uttalanden. Det går helt enkelt att konstatera att arbetsmiljöproblemen är omfattande. Och bibliotekarierna upplever inte heller att de blir tagna på allvar. Av de som angett att arbetsgivaren vidtagit åtgärder svarar tre av tio att åtgärderna inte har varit tillräckliga. Endast hälften anger att åtgärderna har förbättrat deras arbetsmiljö, och många av medlemmarna säger att de inte blir lyssnade på av arbetsgivarna.

I media har den här frågan vridits några varv. Och jag är säker på att andra som jag har upplevt att olika aktörer utanför biblioteken har försökt få den att passa sin agenda.

I början av året har det pågått en debatt som pågått i Svenska dagbladet, Blekinge läns tidning och Dagens Samhälle om huruvida personer som beter sig illa helt enkelt ska kunna portas från biblioteket permanent. Jag tycker Sara Roberts från DiK argumenterar väl om varför detta är en dålig lösning – både eftersom det skulle vara svårt att genomföra i praktiken och att det strider mot den roll biblioteken har. Att porta personer skulle vara en snabb men dålig lösning. Att satsa på mer personal, engagerade chefer och tydliga rutiner är mer krävande men en mer fungerande lösning på lång sikt – för då blir alla vinnare. Att stärka samhällsbyggets andra institutioner och bygga samarbeten mellan bibliotek och andra aktörer i sina lokalsamhällen är också viktigt eftersom stöket göds av social oro som är allas angelägenhet. Men det kräver att biblioteken får utrymme och resurser att bedriva detta utåtriktade arbete.

Det är också mycket beklagansvärt att en annan typ av våld har hittat fram till biblioteket. När Ekerö bibliotek valde nyligen att inte köpa in boken Massutmaning av Tino Sanandaji ledde det till drev och näthat mot den enskilda bibliotekarie som hade tagit hand om ärendet. Kommunen har bedömt hotbilden som så allvarlig att väktare har fått kallas in till biblioteket. Böcker väljs bort av olika skäl varje dag och en helt vanlig arbetande bibliotekarie utsätts alltså av aggressiva hot från en politisk rörelse för att ha utfört sitt jobb. Tyvärr något jag är rädd att vi kommer se mer av om dagens högerextrema näthatare börjar intressera sig för bibliotekens verksamhet.

Länkar:

Arbetsmiljön ohållbar på många bibliotek

Delrapport 2: Arbetsmiljön ohållbar på många bibliotek

”Bibliotekarier ska inte agera väktare”

Portning från bibliotek löser inga samhällsproblem

Biblioteket valde bort bok – utsattes för näthat

Tobias Willstedt