Kategorier
foto Istanbul

På spaning efter Guillaume Berggren

En utställning om en märklig fotograf har just avslutats på Medelhavsmuseet i Stockholm: Per Vilhelm (Guillaume) Berggren, född som en av tretton barn i en fattig stockholmsfamilj. Som snickargesäll besökte han på den traditionella gesällvandringen Berlin, träffade där en kvinnlig fotograf som avled kort därefter, varvid han övertog hennes fotoateljé.

Han sålde ateljén men behöll kameran och fortsatte sin vandring och hamnade tillslut 1866 i Konstantinopel (Istanbul), där han upprättade sin egen fotoateljé.

Hans många fotografier från ca femtio års verksamhet skildrar Turkiets och det ottomanska imperiets nedgång och förfall, ända till tiden för första världskriget och ungturkarnas revolution.

Berggren dog 1920, ”i fattigdom”, två år innan den turkiska republiken utropades. Då hade kamerafotografi blivit om inte var mans egendom, så i varje fall den besuttna klassens, och hans tjänster var inte längre lika efterfrågade.

Själv undrar jag bara: var vår BiS-pionjär Olaf Berggren (född i Alexandria) släkt med denne märklige fotograf? Någon som vet?

Mats Myrstener

http://libris.kb.se/bib/7602297 (Berggrens bok/Leif Wigh/ i Libris)

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&m=&p=1&f=simp&q=Berggren%20Per%20Wilhelm&hist=true&spell=spelled (Berggren foton i Libris)

http://www.profiler.nu/istanbul-och-guillaume-berggren/ (Presentation av Berggren)