Kategorier
entreprenad

Entreprenad i Nordvärmland

Såg just ett inslag på TV-aktuellt om nordvärmländska Sysslebäck, där all service lagts ner och befolkningstalet stadigt sjunkit år för år.

Men i Sysslebäck har man tagit itu med problemet själv. Det är fotbollslaget Nordvärmland, där sex olika nationaliteter är representerade, som numera driver butiken, golfbanan, upprustar hus och städar och sköter skogen. Det är invandrare och flyktingar som gör jobben. På frågan om man skulle kunna driva skolan också är svaret jakande.

Biblioteket också? Ja, det framgick inte av programmet. Men det är säkert möjligt. Mångkulturellt var ordet.

Kanske entreprenad är bättre än nedläggning ändå? Åtminstone i Norra Värmland. Don’t think, som Master Yoda säger. ”Do!”. DIY.

Mats Myrstener