Kategorier
rasism Sverigedemokraterna yttrandefrihet

Kan vi, vill vi, törs vi?

Visst bör yttrandefriheten användas med gott omdöme, men även den som saknar ett sådant och snarare utnyttjar rätten till egen vinning, har ändå inte förverkat sin rätt och det ger ingen annan rätt att hota eller straffa.
Dessvärre är det knappast någon skillnad vad gäller främligfientlighet i Sverige jämfört med övriga nordiska länder. Kolla t ex kommentarerna till Gert Gelottes ledare i gårdagens GP. Liknande kommentarer finns till debattsidans inlägg av folkpartiet i samma nummer.Vad göra? Att moralisera, markera avstånd och fördöma som de etablerade partierna gör håller inte. Dra fram trollen i ljuset och hoppas de spricker??
Bibliotekets roll i detta? Alla tjatar om mötesplatser, ingen nämner bibliotek, mer än biblioteksfolk. Vad menar vi? Går det att samtala med kommentarskrivarna i GP? Vad har vi att komma med som skulle kunna förändra attityder och åsikter?