Etikettarkiv: George W. Bush

Bush d.y. och Boken

Enligt George W. Bushs nya bok som kommer snart så läser han bara enligt egen utsago Wall Street journal och Bibeln. En bra illustration till vad den gamle sociologen Max Weber kallade Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Den utkom på svenska 1978 på förlaget Argos i Lund. Kanske går den att skaffa antikvariskt. Det är ett standardverk om den amerikanska kapitalismens rötter i kristen-protestantisk etik, som säger det mesta!

Mats Myrstener
(bild från Wikipedia)

Avskedskyss till en hund

”Detta är en avskedskyss, din hund. Det är för änkorna, de faderlösa och alla de som dödats i Irak”. Den irakiske skokastande journalisten Muntazer al-Zaidi gjorde vad många tänkt, men inte vågat göra. Bushs sista beslut som president är att ge julklappar till sina vänner inom olje- och kolindustrin i USA, nya snabba direktiv som inte behöver passera kongressen, och därför kan tas in blanco innan han avgår. Den amerikanska bibliotekariekåren har han retat genom att ge polisen extraordinära befogenheter att kolla låntagarregister, via den s.k. ”Patriot act”. Och ett stort antal värdefulla arkiv som förvarats på Library of Congress har sålts till företag som ProQuest, som nu gjort dessa otillgängliga för forskare.
Enligt många bedömare en av USA:s sämsta och minst kompetenta presidenter har sannerligen fått en avskedskyss som heter duga.
Mats Myrstener