Kategorier
sociala media

Jag är inte orolig för bibliotekens framtid – de står väldigt starka

Har du några minuter över och är intresserad av vad professor Joacim Hansson har att säga om bilden av de svenska biblioteken i dåtiden, samtiden och framtiden? Om det är så, så har du anledning att glädjas. Nu finns nämligen chansen att lyssna på en intervju som Hansson gjorde åt radio P4 Kalmar (sänd 3 november) om just detta ämne. Hansson säger en del intressant – bland annat problematiserar han folkbibliotekens närvaro på sociala medier (debatten som aldrig verkar ta slut…) . Ändå menar Hansson att det är nödvändigt för folkbiblioteken att finnas i de här nya nätverken för att det är där som kunskap i allt högre utsträckning sprids.

Det är också roligt att Hansson ändå är såpass positiv angående framtiden (rubriken är ett citat från intervjun).

För mer resonerande kring kunskap, demokrati, lokalsamhälle, marknadsanpassning och offentlig finansiering – Lyssna här.

Tobias Willstedt

Kategorier
Vad är en bibliotekarie?

Jag är en gammelgädda i landsflykt

Jag sitter på ett viktigt möte, ett sånt där man är tvungen att gå på ibland som kommunal tjänsteman. På det viktiga mötet diskuteras på ett ytligt plan bemötande och på ett djupare plan vår, bibliotekariernas, profession. Vi jobbar med att ge service, kan man till och med säga att vi jobbar inom ett serviceyrke? Olika röster hörs, vissa menar att ”service” är allt medan andra menar att vi inte ens borde använda ordet. Detta då vi är högt utbildade tjänstemän och det är svårt att lyfta yrkets status, och inte minst våra relativt låga löner, genom att betona ”serviceyrke”.

Själv kommer jag och tänka på Martina Montelius pjäs ”Jag är en gammelgädda i landsflykt” som jag läste på inrådan av en arbetskamrat. Huvudpersonen i pjäsen är en bitter kommunalarbetande bibliotekarie som har ett något självutplånande förhållande till sin arbetsplats. Arbetet med att ge service är inte längre en fråga om strategi eller kommunala mål utan är plötsligt avgörande på ett rent mänskligt plan.

Montelius skriver väl egentligen inte om bibliotekarier i första hand utan om ”tjänandet”. Men det är en stor fråga i ett framväxande tjänstesamhälle. Tjänster för vem och av vilka? Kanske vi borde anordna folkbildande studiecirklar om det på våra lokala folkbibliotek.

Tobias Willstedt