Kategorier
första maj nyheter

1 maj – det finns förutsättningar för förändring

1 maj uppmärksammar vänsterorganisationer, partier och fackföreningar världen över arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Ett vanligt år innebär detta en kampdag då vänsterrörelsen beger sig ut på gatorna, men coronapandemin kommer även 2021 begränsa våra möjligheter att samlas.

I år har vi sett att arbetarrörelsen i Sverige kämpar i motvind – med dåliga kompromisser om LAS, marknadshyror på väg och en pågående gigifiering av arbetsmarknaden. Men det är också ett faktum att den fackliga organisationsgraden under året har ökat och brutit en lång nedåtgående trend, och att coronans konsekvenser kanske tvingar samhället till en omvärdering till de senaste årtiondens nyliberala utarmning av välfärdsinstitutionerna. Det finns förutsättningar för förändring!

BiS menar att arbetarrörelsens kamp för bättre villkor och ekonomisk jämlikhet är lika angelägen som någonsin. Bibliotekens inkluderande och kunskapsfrämjande uppdrag är en viktig byggsten i detta. För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling, baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar. Vi vill genom kampen för ett progressivt biblioteksväsen motverka klyftor och orättvisor nationellt och internationellt. Vad vill du göra?

Tobias Willstedt

Prenumerera

Få nästa nummer av bis i brevlådan! En prenumeration kostar från 175 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med Swish.

Kategorier
första maj nyheter

Arbetarrörelsens internationella högtidsdag

Idag uppmärksammar vänsterorganisationer, partier och fackföreningar världen över 1 maj – arbetarrörelsens internationella högtidsdag.

Vanligtvis innebär detta en kampdag då vänsterrörelsen beger sig ut på gatorna, men i år kommer mycket vara annorlunda. Coronasmittan håller världen i ett hårt grepp, och folk stannar hemma. Ska man vara bitter så kan man påpeka att vi istället för 1 maj-tågen fick en utredning om marknadshyror istället, en gåva som kom med oslagbar tajmning från januaripartierna.

Vad är det då vi kämpar för? För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling, baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar. BiS vill genom kampen för ett progressivt biblioteksväsen motverka klyftor och orättvisor nationellt och internationellt.

Rådande pandemi har visat hur naken kapitalismen är. Staten rycker in för att rädda krisande företag, och folk i arbetaryrken och den offentliga sektorn förväntas nu rädda världen. Samtidigt ser vi att trångboddhet och andra klassrelaterade faktorer påverkar mycket hur hårt corona slår. Kommer samma personer som jobbar i vård- och omsorg, kör bussarna, håller matbutikerna öppna och gör andra samhällsbärande tjänster kastas överbord när krisen är över? Kommer de belönas med marknadshyror och ännu mer trångboddhet? Kommer de få försämrad LAS och karensdagar så de inte kan stanna hemma från jobbet när nästa pandemi kommer?

Vi ser att arbetarrörelsens kamp för bättre villkor och ekonomisk jämlikhet är lika angelägen som någonsin. Bibliotekens inkluderande och kunskapsfrämjande uppdrag är en viktig byggsten i detta.

Tobias Willstedt

Prenumerera

Få nästa nummer av bis i brevlådan! En prenumeration kostar från 175 kronor för fyra nummer och du kan betala enkelt med Swish.

Kategorier
första maj

Vi firar arbetarrörelsens internationella högtidsdag

Idag uppmärksammar vänsterorganisationer, partier och fackföreningar världen över första maj – arbetarrörelsens internationella högtidsdag.

För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling, baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar. BiS vill genom kampen för ett progressivt biblioteksväsen motverka klyftor och orättvisor nationellt och internationellt.

Arbetarrörelsens kamp för bättre villkor och ekonomisk jämlikhet är lika angelägen för någonsin. Bibliotekens inkluderande och kunskapsfrämjande uppdrag som möjliggör alla människors frihet oavsett klass och bakgrund hotas av högerradikala krafter. Vi från BiS hoppas att vi möts ute på gatorna!

Läs mer

Tobias Willstedt

Kategorier
bibliotek BiS föreningen fackliga frågor

Bibliotekssektorn behöver stridbara och solidariska fackförbund. Acceptera inte Sacos eftergift till arbetsköparna, DIK!

Den 5 juni presenterade företrädare för fackförbunden LO, TCO, Saco och arbetsköparorganisationen Svenskt Näringsliv en överenskommelse: parterna ska driva ett lagförslag om inskränkt strejkrätt. Inskränkningarna innebär bland annat att stridsåtgärder inte ska kunna användas i andra syften än att få till stånd kollektivavtal.

DIK, som organiserar bibliotekarier och är en del av Saco, beskriver det lämnade förslaget som ”en facklig framgång”. Fackförbundet ser förslagets inskränkningar i möjligheterna till konfliktvarsel ”som av begränsad betydelse på de områden där DIK:s medlemmar verkar”.

BiS undrar hur en inskränkning i strejkrätten på något sätt kan vara en facklig framgång. Vi undrar hur det står till med solidariteten med andra fackförbund, exempelvis SAC, eller solidariteten med de som arbetar inom andra områden än de som DIK:s medlemmar verkar.

Strejkvapnet är ett viktigt verktyg i den fackliga verktygslådan. Att slarva bort det på det här viset är inte värdigt ett fackförbund, utan en ren kapitulation och eftergift till arbetsköparsidan och högern.

Verklig facklig kamp kräver fackförbund som står upp för sina medlemmar och som solidariserar sig med arbetstagarnas intressen, inte fackförbund som hjälper till att slå undan benen för facklig organisering. Bibliotekssektorn är inget undantag. Vi uppmanar DIK och de andra fackliga parterna att tänka om istället för att ge bort strejkrätten så lättvindigt!

BiS styrelse

Läs mer

 

Kategorier
första maj

Första maj – varför vi demonstrerar

Idag uppmärksammar vänsterorganisationer, partier och fackföreningar världen över första maj – arbetarrörelsens internationella högtidsdag.

För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling, baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar. BiS vill genom kampen för ett progressivt biblioteksväsen motverka klyftor och orättvisor nationellt och internationellt.

I vår oroliga tid blir det allt viktigare att sluta upp i arbetarrörelsens kamp för bättre villkor och ekonomisk jämlikhet. Bibliotekens inkluderande och kunskapsfrämjande uppdrag hotas av högerpopulistiska angrepp. Vi från BiS hoppas att vi möts ute på gatorna!

Länkar

Bli medlem i BiS

Tobias Willstedt