Kategorier
Växjö

Emigrantinstitutet på fallrepet

Som nämnts tidigare här i bloggen är Emigrantinstitutet i Växjö på fallrepet. Ett välkänt arkiv, bibliotek och museum ägnat åt forskning kring emigrationen från Sverige, främst den till Amerika. Över en miljon svenskar utvandrade till Amerika mellan 1850-1930.
Det statliga bidraget till institutet har dragits ner, och kommunen i Växjö vill att verksamheten ska omorganiseras och bli mer ”kommersiell”. På institutets hemsida talas dystert om att det är den sista säsongen. Nu kommer det förmodligen att splittras upp på flera olika institutioner, vilket inte minst drabbar forskningen och den folkbildande verksamheten. Byggnaden och diverse inventarier ska säljas på Internet.
Ett kulturarv håller på att förskingras skulle man kunna säga.
Mats Myrstener
http://www.utvandrarnashus.se/

Kategorier
Stockholms stadsbibliotek

Oroande utveckling i Stockholm

Personalen på Stockholms stadsbibliotek kräver nu mindre öppet på biblioteket, man orkar helt enkelt inte med. Tretton filialer drar nu också ner på öppethållande, trots de uttalade ambitionerna från kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt att tillgängligheten ska öka.
Skyddsombudet på SSB är allvarligt oroad för personalens hälsa: personalnedskärningar i kombination med ökade krav får allt fler att sjukskriva sig. Många har också sagt upp sig och söker jobb utanför Stockholm.
”Personalen mår uruselt” är budskapet till politikerna, men Madeleine Sjöstedt förstår ingenting. Hon tycker det är ”häpnadsväckande” att personalen vill stänga biblioteket, och att man ”svartmålar sin egen verksamhet”.
Som man bäddar får man ligga, dessvärre sover nog Madeleine Sjöstedt bättre om nätterna än SSB:s personal, fast det borde vara tvärtom.
Samtidigt läser jag i tidningen att Emigrantinstitutet i Växjö, en viktig institution med forskarambitioner, nu hotas av nedläggning, sedan man förkastat ett politikersparförslag att slås samman med länsmuseet. Och på lokal-TV igår varnades för att verksamheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala är allvarligt hotad, på grund av besparingar.
Och alliansens budskap är naturligtvis bara: fortsätt sänka skatterna! Du som har jobb: Jobba på! Följ ”arbetslinjen” tills du svimmar av utmattning!
Mats Myrstener
källa: Svenska dagbladet, 8 maj (ännu ej på svd.se, här dock en länk till en tidigare artikel på samma tema, där jag noterar att Inga Lundén oroar sig för bibliotekariernas yrkesroll, men främst i förhållande till skattebetalarnas pengar !)
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/bibliotekarier-trevar-i-ny-yrkesroll_3974259.svd