Kategorier
New York svenskamerikaner

"…för personer boende i New York och omnäjd"


Kring förra sekelskiftet spelade immigranter en viktig roll i amerikansk arbetarrörelse och partierna hade federationer baserade på språk/ursprung. Skandinaviska Socialistiska Arbetareförbundet (SSAF) var en sån, del av Socialist Labor Party. Bibliotek, bildning och läsning ansågs betydelsefullt .

Avdelningen i New York hade för 100 år sen Brevoort Hall på Manhattan som samlingslokal. Där fanns också Skandinaviska Arbetarebiblioteket, öppet varannan söndag, med böcker ”fritt tillgängliga för hemlån för personer i New York och omnäjd.” En liten broschyr presenterar nytillskotten 1909. Där är böcker på svenska, danska, norska och engelska – indelade i ämnena vetenskap, konst, socialvetenskap, filosofi och religion, historia och reseskildringar, biografi, poesi och drama, skönlitteratur respektive blandat. Den bildningstörstande kunde läska sig med titlar från Darwin till Kautsky till Stanley – från astronomi till Jesu liv. Bland skönlitteraturen syntes många klassiker: Cervantes, Dostojevskij, Kipling, Maupassant, Strindberg, Verne och Zola. Tung manlig övervikt. Arbetarlitteraturen, i den betydelse vi senare lärt känna den, var ännu i sin linda.

Den som ville söka bland samtliga titlar fick pallra sig till biblioteket och dess kortkatalog. Nyförvärv presenterades i SSAF-organet Arbetaren. Broschyrer och tillfällighetsskrifter var det ont om, varför man tacksamt efterlyste ”gåfvor”. Brevoort Hall tycks inte längre finnas på adressen, däremot ett Barnes & Noble alldeles i närheten. Per Nordahl har i en avhandling visat hur den svensk-amerikanska arbetarrörelsen med tiden tynade bort och personerna istället kom att ingå i den breda amerikanska rörelsen.

Delar av det ”skandoamerikanska” materialet samlades in och finns bevarat vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm.

Kalle Laajala

Foto: kennymatic (cc-by)