Kategorier
e-böcker

Litteraturbanken.se: svensk skönlitteratur på nätet

Litteraturbanken är en ideell förening som tillgängliggör svenska klassiker och förbisedda verk som kan ge oss en annorlunda bild av kulturarvet. Till texterna finns också facklitteratur och ett antal presentationer av till exempel barnbokens, deckarens eller skräckberättelsens historia i Sverige. Man kan läsa verken online eller spara ner dem på hårddisken som pdf-filer, eller välja epub-filer till mobiltelefonen eller läsplattan.

Allt är fritt tillgängligt för den nyfikna läsaren som vill hitta gamla vänner eller söka sig fram till nya bekantskaper, för studenter, lärare och forskare. Hållningen är att en bank med svensk litteratur som är tillgänglig för alla borde vara statligt garanterad, men under tiden drivs Litteraturbanken av en liten grupp institutioner (ser mer på litteraturbanken.se). Det finns alltså inte ekonomiskt utrymme att erbjuda så många rättighetsskyddade verk, men det finns ändå ett antal samtida författare och totalt erbjuder litteraturbanken.se nu drygt 600 verk eller 16.000 titlar om man räknar varje dikt. (Man kan länka till varje verk med hjälp av litteraturbanken.se/urllista.)
Varje månad uppdateras litteraturbanken.se med ett tiotal nya verk som presenteras i ett nyhetsbrev.

För att få Litteraturbankens nyhetsbrev: sänd ett tomt mail till info@litteraturbanken.se
Kategorier
Uncategorized

Hellre tio lexikon i hyllan än en e-bok på plattan

I  e-boksutredningen konstateras att detta med e-böcker på folkbibliotek kan bli en dyr historia. Varje e-boklån kostar biblioteket 20kr och en del bibliotek har infört begränsning på hur många man får låna. Vilket upprör bland annat Svensk Biblioteksförening. Man säger att detta skulle strida mot bibliotekslagen. Men bibliotekslagen säger inget om att alla ska ha rätt till allt genast.

Självklart är det viktigt att jobba för att tillgången på e-böcker blir lika obegränsad som den på pappersböcker, ja de kan på sikt bli ännu tillgängligare, när fler har möjlighet rent tekniskt att läsa dem och man löst de ekonomiska problemen.

Men i väntan på detta så är det faktiskt helt ok med begränsningar. I Göteborg får man låna max tre e-böcker i veckan och det måtte då räcka. Andra är mer restriktiva. Huvudsaken är ju att man begränsar det på ett rättvist sätt, alltså lika mycket åt alla, ingen ska kunna ta för sig mer. Det är ju redan ett oerhört privilegium att,tack vare att man haft råd att köpa läsplatta eller annan lämplig apparat, så har man möjlighet att snabbt få tag på en massa nya böcker.

Att begränsa när resurserna av någon anledning är knappa är ju inget nytt i biblioteksvärlden. I det tidiga folkbiblioteken var det ofta ett maxantal böcker man fick bära hem. Under mina år i biblioteksvärlden har jag varit med  om maxantal tre styck på säväl bilderböcker som deckare och serieböcker, just för att det skulle bli något åt alla. Organiserad solidaritet helt enkelt.

Så varför så upprört när detta nu gäller e-böcker? Risken är att biblioteken omprioriterar sina mediapengar för att tillfredställa den ännu så länge lilla och privilegierade grupp som lånar e-böcker, på bekostnad av betydligt angelägnare medieinköp om man ser till bibliotekets uppdrag att överbrygga klyftor.

Ingrid Atlestam